Назад

Новият български посланик в Германия посети БТППГригор Порожанов, новоназначен посланик на България в Берлин, посети БТПП и се срещна с председателя Цветан Симеонов. По време на срещата бяха обсъдени двустранните икономически отношения между България и Германия, както и възможностите за интензифициране на стокообмена.

Симеонов представи доброто сътрудничество със Съюза на германските търговско-промишлени палати (DIHK) – дългогодишен партньор на БТПП. Посланикът, от своя страна, очерта приоритетите на своята мисия в посока активизиране на търговско-икономическите връзки.

Симеонов отбеляза, че трябва да се засилят и подобрят още повече двустранните фирмени контакти с размяна на бизнес делегации на правителствено ниво, както и да се използва опита на Германия за излизане на трети пазари.  През изминалите години всички бизнес делегации от Германия у нас са имали голям ефект върху българската икономика. Симеонов пое ангажимент за оказване на съдействие при предстоящи  делови посещения и пожела успех на посланик Порожанов.

---------------------
По данни на българското Министерство на икономиката и индустрията през 2021 г. потокът на преките чуждестранни инвестиции от Германия у нас е в размер на 271.1 млн. евро. През 2022г. износът е 6667,7 млн. евро, вносът 5106,2 млн. евро.

 

 


14.06.2023 г.
Назад