Назад

Международната конференция на труда в Женева продължава с изказвания на български делегатиИванка Шалапатова, министър на труда и социалната политика, направи изказване пред на 111-тата сесия на Международната конференция на труда в Женева. Тя акцентира върху  приоритетите на Националната стратегия по заетостта на България за подобряване на качеството на работната сила в съответствие с нуждите на икономиката. Министър Шалапатова посочи, че в краткосрочен план акцент е поставен върху придобиването на цифрови и професионални умения, както и върху увеличаването на заетостта. Дългосрочните цели пред правителството ще бъдат насочени към смекчаване на негативните последици от изминалите кризи и подпомагане на преструктурирането на икономиката.

Пламен Димитров, председател на КНСБ, делегат на работниците от България, призова за намаляване на неравенствата в социалната сфера. Той посочи, че колективното договаряне и по-справедливата данъчна система са ключови за по-справедливото разпределение на резултатите от икономическия напредък. “Колкото по-голям е обхватът на работниците и служителите с колективни трудови договори, толкова по-малки са разликите в заплащането (ILO, 2022), особено в системите за договаряне на секторно равнище. За да намалим неравенството в доходите, трябва да приложим многостранен подход, включващ политики за осигуряване на справедливо заплащане, включително минимални работни заплати достатъчни за издръжка и засилено колективно договаряне", отбеляза председателят на КНСБ.

Доклад от името на национално представителните работодателски организации в България беше представен от председателя на БТПП Цветан Симеонов по-рано, на 7 юни, с фокус върху темата за социалната справедливост и Нов социален договор. Представителите на БТПП в 111-та сесия на Международната конференция на труда - Виктория Славчева, главен експерт юрист, и Мирослава Маркова, главен експерт Международно сътрудничество, продължават работата в Комитета по справедлив преход, в който се очаква да бъде изготвен доклад, посветен на постигането  на справедлив преход към екологично устойчиви икономики и общества за всички.

 


14.06.2023 г.
Назад