Назад

Д-р Васил Тодоров, главен секретар на БТПП, с послание към абсолвентите от ХТМУВасил Тодоров взе участие в тържествената церемония по връчване на дипломите на завършващите бакалаври и магистри от Химикотехнологичен и металургичен университет по покана на Академичното ръководство на учебното заведение.

Тази година от всички абсолвенти – 6 са с отличен успех, а един от тях наскоро завърши пилотния курс по 3D принтиране и 3D сканиране, организиран от 3D Center към Българската търговско-промишлена палата.

Отличниците получиха дипломите си от Ректора на ХТМУ – проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова, заедно с почетен плакет.

В речта си към завършващите Васил Тодоров призова да не спират да придобиват нови знания и умения в своята професия, да се усъвършенстват непрекъснато, защото в технологичната сфера динамиката на развитие и иновации е изключително голяма, като промените вече се случват не в рамките на години, а на месеци. България е добро място за професионална реализация, защото у нас има множество предприятия, можещи да предложат широко поле за професионално развитие и израстване за висококвалифицирани кадри, посочи главният секретар на БТПП.

Васил Тодоров изрази очакване на следващите му срещи със сегашните випускници те да бъдат вече част от технологичните екипи на компании от сектора.


13.06.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад