Назад

Покана за информационен семинар по проект SOLID

Българската търговско-промишлена палата отправя покана за участие в информационен семинар по проект SOLID – “SOcial diaLogue enhancement in response to COVID crisis challenges“, финансиран по „Норвежки финансов механизъм”, програма Социален диалог - достойни условия на труд.

Проект SOLID е насочен към укрепване на политиките и практиките на социалния диалог в България; повишаване на уменията на социалните партньори, свързани с предизвикателствата на пазара на труда, породени от Ковид кризата; стимулиране на двустранното сътрудничество с Норвегия чрез споделяне на опит, знания и добри практики; подобряване на сътрудничеството между работодатели и синдикати чрез укрепване на доверието между тях.   Водеща организация по проекта е БТПП в партньорство с КТ Подкрепа и Конфедерацията на норвежките работодатели (NHO).

В рамките на срещата ще бъдат представени добри практики от Норвегия в областта на социалния диалог по време на Ковид пандемията, като презентация ще изнесе  Хенрик Мюнте, юридически съветник в  NHO, зам.-председател на 111-та годишна сесия на МКТ от групата на работодателите. В семинара с презентация ще се включи и представител на КТ Подкрепа, който ще представи изводи и препоръки, базиращи се на направено проучване на предизвикателствата на пазара на труда по време на Ковид.

Събитието ще се проведе на 20 юни 2023г. от 9:30ч. в БТПП. Моля, да потвърдите вашето участие в срок до 16 юни на n.dicheva@bcci.bg или на тел.02/8117 416. За повече детайли  - приложената програма.   

 


09.06.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад