Назад

Среща с представители на Европейската комисияВ Българската търговско-промишлена палата се състоя среща с представители на Европейската комисия /ЕК/. Васил Тодоров, главен секретар на БТПП, представи пред 14 служители на ЕК актуална информация за работата на палатата, взаимодействието й с партньорски организации на национално и европейско ниво, както и сътрудничеството с българските институции.

Срещата е част от Информационна програма за служителите на Европейската комисия, провеждана във всички държави членки на Европейския съюз. Основната цел на инициативата е да предостави възможност за задълбочаване на познанията за съответната страна, за създаване на връзки и укрепване на съществуващите такива, за обмен на информация и подобряване на координацията между националната администрация и тази на Европейската комисия.

В рамките на срещата се проведе активна дискусия, по време на която гостите получиха отговор на всички поставени въпроси, касаещи различни сфери, сред които: ангажираност на БТПП в европейски проекти, стимули за българските износители на различни стоки, оценка на политиките на ЕК, зеления преход, енергетика, предизвикателства пред българските компании, трудностите при наемане на квалифицирана работна ръка, преимуществата на българската икономика, комуникация с българските и европейските законодатели, предстоящото приемане на България в Шенген, приемането на еврото, примери за успешни български предприятия, програми и средства за насърчаване на иновациите, разликата в развитието на различните региони в България, необходимост от довършване изграждането на големите инфраструктурни проекти в страната, и много други.

Представителите на Европейската комисия, от своя страна, отправиха препоръка за по-активно използване на механизмите за консултации на ЕК от българските бизнес организации и предприятия, за да бъде споделено и зачетено мнението на българските предприемачи по важни въпроси, свързани с икономиката на Общността.

 

 


08.06.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад