Назад

Председателят на БТПП с доклад пред Международната конференция на труда

Председателят на БТПП Цветан Симеонов, в качеството си на делегат на българските работодатели на 111-та редовна сесия на Международната конференция на труда (МКТ), изнесе доклад от името на национално представителните работодателски организации в България, с фокус върху темата за социалната справедливост и Нов социален договор.

В рамките на своето изказване Цветан Симеонов сподели, че особено важно е намаляването и превенцията на неравенствата, както гаранции за социалната справедливост с приоритет в трудовите отношения. Той изтъкна още, че като „представители на работодателите за нас е важно да не се допусне политизация на трудовите отношения и да се постигне  баланс между мерките в укрепване на икономиката и подобряване на жизнената среда“.

Председателят на БТПП акцентира още и върху темата за МРЗ. „….сериозна тревога будят у нас като представители на  работодателите посоката за предложените  напоследък изменения в националното трудово законодателство, които са в противоречие на Директива (ЕС) 2022/2041 на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 година относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз и не водят до прилагането на Конвенция 131 на МОТ, предвиждаща не цифри, а механизъм за определяне размера на МРЗ.“ 

Тази година в рамките на 111-та сесия на Международната конференция на труда, делегатите ще дискутират по докладите на Генералния директор относно социалната справедливост и ситуацията с работниците от окупираните арабски територии.

 


07.06.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад