Назад

Общо събрание на Съвета по кръгова икономика при БТППНа 31 май 2023 г. в хибриден формат се проведе общо събрание на Съвета „Кръговата икономика-зелена алтернатива за България“. Събранието бе открито от Цветан Симеонов, председател на БТПП, който подчерта ролята на Съвета за подпомагане на фирмите в процеса на внедряване на зелени решения и преход към кръгова икономика.

Съставът на Съвета беше разширен с 10 нови членове, представители на академичната общност и на бизнеса. Целта е да се повиши капацитета  и да се обогати неговата дейност с нови идеи и инициативи за по-широкото информиране на деловите среди за възможностите за финансиране на инвестиционни идеи и дейности, по-активно участие  при обсъждане на националните правила и процедури, които да приведат сега действащите такива в съответствие с постигането  целите на зеления  преход, вкл. и като се намали административната тежест върху бизнеса за постигане на желания резултат, а именно  ефективно използване на природните ресурси и по-бърз преход към кръгов модел на производство.

Беше увеличен и броят на членовете на Бюрото на Съвета, като за председател на Съвета бе избрана Мариана Христова, експерт с дългогодишен опит в областта на околната среда и управлението на проекти с екологична насоченост. За заместник-председател  бе избран д-р инж. Здравко Георгиев, изпълнителен директор на Софийска енергийна агенция - Софена, специализирана в изпълнение на дейности в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.

За повече информация, моля следете сайта на Съвета: http://www.cega-bg.com/

 

 


01.06.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад