Назад

Среща с представители на Центъра за компетентност MIRACle

За партньорство и съвместни действия, свързани с представянето на възможностите на центъра пред бизнеса


 

Главният секретар на  Българската търговско-промишлена палата д-р Васил Тодоров проведе работна среща с представители на Центъра за компетентност по мехатроника и чисти технологии MIRACle – проф. Васил Кавърджиков и Явор Гочев. На срещата бяха обсъдени възможности за сътрудничество между БТПП и ЦК MIRACle, насочени към разпространение и комерсиализиране на научните резултати по проект № BG05M20P001-1.002-0011 „Изграждане и развитие на Център за компетентност по мехатроника и чисти технологии MIRACle (mechatronics, innovation, robotics, automation, clean technologies)”. 

Центърът за компетентност MIRACLе e консорциум в област "Мехатроника и чисти технологии", създаден като партньорство между български научноизследователски организации, университети и организации за трансфер на технологии. Центърът изгражда научноизследователска инфраструктура, привлича изследователи и създава собствени изследователски и иновационни програми, така че да подпомогне конкурентното развитие на научната област "Мехатроника" и цялостното експертно и научно-приложно обслужване на икономическите сектори, свързани с тази тематична област.

В хода на обсъждането бяха разгледани възможностите за партниране и съвместни действия между двете организации, свързани с представянето на възможностите на центъра за компетентност пред бизнеса.

 


08.02.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад