Назад

В БТПП се проведе среща с Асоциация на операторите на ваучери за храна в България

Бе постигната договореност за бъдещи съвместни инициативи
 

Цветан Симеонов, председател на БТПП, се срещна с Таня Обущарова, директор връзки с обществеността на Асоциация на операторите на ваучери за храна в България. В срещата взе участие и Цветелина Цветанова, председател на Балкански институт за устойчиво развитие.

Основната цел на срещата бе обсъждане на начини на взаимодействие между организациите в помощ на бизнеса. Обущарова запозна председателя на БТПП с дейностите на Асоциацията и сподели, че за последната година броят на потребителите на ваучери за храна се е увеличил от 500 хиляди  на 600 хиляди души в България.

В рамките на срещата Цветан Симеонов представи накратко услугите на Палатата, сред които функциите на Търговския регистър на БТПП и на Арбитражния съд. Председателят на БТПП сподели и за голямата мрежа от регионални търговски палати в страната, което според него би подпомогнало популяризирането на ваучерите за храна сред повече работодатели.

БТПП и Асоциацията на операторите на ваучерите за храна в България се споразумяха да работят за изграждане на по-тясно сътрудничество и да организират бъдещи съвместни инициативи.

 

 

 

 


07.12.2022 г.
Назад