Назад

Национален семинар по проект „НОВАТА НОРМАЛНОСТ“

Управление на риска и стратегии, които бизнесът може да приложи в период на промени
Българската търговско-промишлена палата проведе национален семинар по проект „НОВАТА НОРМАЛНОСТ: управление на риска с цел осигуряване на непрекъснатост на бизнеса със значително участие на служителите“. 21 участника се запознаха с ръководството, изготвено от екипа на проекта - как компании, работодатели и синдикати да се справят с новата реалност в бизнеса и заетостта след Ковид 19.

Бяха представени резултатите по проекта и предложени стратегии, които бизнесът може да възприеме и приложи в период на промени. Бяха обсъдени добри практики за промени в бизнес модела и адаптацията на компаниите по време на пандемията.

Участниците споделиха своето мнение под формата на дискусия и с помощта на софтуер за обратна връзка в работно време.

Целта на проекта НОВАТА НОРМАЛНОСТ е постигане на стабилност и защита на интересите на работодателите и служителите, с оглед влиянието на ковид кризата. Проектът предлага средства  за постигане на баланс между работодатели и служители чрез най-добрите стратегии за управление на промяната, между задълженията на работодателите и взаимодействието със служителите за правилно планиране на работния процес.

Презентация

 


11.10.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад