Назад

Широк отзвук на семинара в БТПП "Роудшоу на Нюйоркската конвенция"

Специален доклад за събитието бе публикуван от МСТА


В края на м.септември 2022 г. в сградата на Българската търговско-промишлена палата се проведе първото в България „Роудшоу на Нюйоркската конвенция“, част от инициативата на Международния съвет за търговски арбитраж , стартирала през 2012 г.., която представлява поредица от семинари относно Нюйоркската конвенция. 

Българската търговско-промишлена палата неслучайно бе домакин на събитието поради факта, че АС при БТПП е не само най-големият и най-търсеният, но и най-старият арбитражен (помирителен) съд в България, който е започнал дейността си през далечната 1897 година.

В рамките на събитието бяха разгледани основните моменти в прилагането на Нюйоркската конвенция, като се акцентира върху българския превод на „Ръководство на Международния съвет за търговски арбитраж за тълкуване на Нюйоркската конвенция от 1958 г.: Ръководство за съдии“ като инструмент в помощ на съдиите, арбитрите и всички, с интерес към международния търговски арбитраж.

Присъединяването на РБългария към Нюйоркската конвенция и днес помага на българските фирми да избират арбитража вместо държавното правосъдие, което е по-консервативно и по-пунктуално, за разлика от арбитражното производство, което е нагодено към нуждите на бизнеса. Благодарение на присъединяването към Нюйоркската конвенция арбитражните решения намират изпълнение, равностойно на изпълнението на съдебните решения  в съответните чужди държави.

Събитието бе посрещнато с голям интерес и намери отзвук в специален доклад, публикуван от Международния съвет за търговски арбитраж  (ICCA).

Пълния текст на доклада може да проследите на следния линк:

New York Convention Roadshow in Sofia, Bulgaria | ICCA.

 


07.10.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад