Назад

Среща на БТПП с новото ръководство на Българската банка за развитие

Бе договорено съвместното организиране на предстоящата конференция Sofia Money Expo


 

В продължение на скорошните работни срещи в рамките на бизнес форума на Инициативата „Три морета“ председателят на БТПП Цветан Симеонов и Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции при Палатата разговаряха с новия председател на УС и изпълнителен директор на Българската банка за развитие Марияна Петкова. В срещата участваха още София Касидова, ръководител „Стратегическо и устойчив развитие“, и Албена Борисова, ръководител „Корпоративно банкиране“.

Симеонов подчерта готовността на БТПП да продължи сътрудничеството си с банката с цел представяне на нейните продукти, подходящи за МСП. Партньорството при провеждането на предстоящата конференция Sofia Money Expo, 3-4 октомври 2022 г. в София също бе дискутирано. Българската банка за развитие предложи включване на зеленото кредитиране в темите, които ще бъдат разгледани по време на събитието, организирано от БТПП, Съвета по инвестиции при БТПП и ИАНМСП.

Марияна Петкова сподели основните моменти от новата стратегия за дейността на Българската банка за развитие, която следва мисията си да подкрепя и подпомага развитието на бизнеса в България с фокус върху микро-, малки и средни предприятия. ББР реализира инвестиции в ключови за икономиката отрасли: енергийна ефективност, земеделие, градско развитие, експорт.

 


21.07.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад