Назад

Програмите по проекта МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на академичната екосистема


Нови 17 съвместни програми между университети и бизнеса бяха представени в Софийския университет "Св. Климент Охридски" по проекта за модернизация и дигитализация във висшето образование - "МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на академичната екосистема".

Бюджетът на проекта е близо 5 млн. лева и се изпълнява от Алма матер в партньорство с девет български университета и с три национално представени работодателски организации. Сред тях е и Българската търговско-промишлена палата.

Кандидат-студентите ще имат възможност да избират между една нова бакалавърска програма и 16 магистърски. 

"Идеята на целия проект е да направим така, че да бъдат първо създадени, а след това да стартира провеждането на съвместните магистърски програми, които да са в полза на обществото и икономиката на страната", каза пред "ДИВИДЕНТ" проф. Елиза Стефанова, зам.-ректор на Софийски университет "Св. Климент Охридски" и ръководител на проекта "МОДЕРН-А". 

Проф. Стефанова уточни, в края на миналата седмица Народното събрание е приело изменение и допълнение на Закона на висшето образование, които са необходима предпоставка, за да стартират тези програми. 

"Част от занятията е предвидено да бъдат провеждани в дистанционна форма на обучение", каза още професорът. 

Заместник-ректорът проф. Васил Маринов уточни, че програмите са избрани по три групи критерии.

По време на представянето на проекта той подчерта, че целта е да се повиши качеството на висшето образование в рамките на партьорската мрежа, като се създаде успешен модел за сътрудничество насочено към модернизация на системата за висше образование. 

"Към момента имаме верифициран първи междинен отчет, което се случи миналия месец. Това е доказателство за постигнатия напредък", каза проф. Маринов. 

Дейностите на проекта са общо 11.

"Първата дейност е създаването на съвместни програми с българските университети, а дейност две, е свързана с разработването и въвеждането на съвместни програми и обучение на чужд език. Това са университети от други страни", отбеляза зам.-ректорът. 

Професор Маринов подчерта, че ядрото на проекта и неговият основен фокус е разработването и прилагането на нови образователни програми. 

"Проектът нямаше да бъде осъществен без помощта на едно широкото партньорство между университетската общност и работодателските организации", допълни той. 

Реализацията по програмите започва от тази есента, а приемът на студенти вече тече. По бакалавърската програма "Анализ на данни" вече има записани първи студенти. 

Проектът ще се изпълнява до декември 2023 година. 

"Силно се надяваме след края на проекта, част от програмите да продължат да съществуват и наистина да удовлетворяват изискванията на младото поколение, защото не малка част от тях предпочитат да имат тази мобилност. Ние ще се опитаме да гарантираме качеството на образованието", сподели още проф. Стефанова. 

Бизнесът от години алармира, че липсват специализирани кадри

на пазара. Редица сектори смятат, че е необходимо да се издават сини карти за квалифицирани работници от други страни.

"В страната се опитваме да направим всичко възможно, за да подготвим специалисти, каквито бизнесът търси. Нашата страна не е толкова голяма, за да може да осигури това, което на всякъде се търси. Неприятно е, че част от възпитаниците на Софийския университет отиват в чужбина. Това може да каже само, че качеството на висшето заведение е много високо, но за съжаление, те с друг цвят карти отиват да работят за други страни", коментира пред "ДИВИДЕНТ" ръководителят на проекта. 

За да се промени това, според проф. Стефанова, в страната трябва да започнат да се предлагат по-добри условия. 

Новите учебни програми:

 1. "Анализ на данни" (бакалавърска програма),
 2. "Индустриални и фармацевтични биотехнологии",
 3. "Медицинска физика" (на английски език),
 4. "Интелигентна аналитика", "Химия за бъдещето" (на английски език),
 5. "Дизайн на електронно обучение",
 6. "Приобщаващо образование",
 7. "Жестов език и билингвистично образование",
 8. "Обучението по гражданско и интеркултурно образование в средното училище",
 9. "Иновации и мултидисциплинарност в задължителната подготовка по математика, компютърно моделиране и информационни технологии",
 10. "Технологии за обучение в профилирана подготовка по информационни технологии",
 11. "Педагогика на обучението по география и история",
 12. "Музикална педагогика - ръководство на фолклорна формация", 
 13. "Иновации в училищното физическо възпитание",
 14. "Дизайн за дигитално учене" (на английски език),
 15. "Дигитални компетентности в чуждоезиковото обучение" (на английски език)
 16. "Визуални изкуства и образователни практики"

Линк

18.07.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад