Назад

Съвместна среща на партньорите по проект RIDE в Атина

Партньорите по проект RIDE /Reach Inclusion through Digital Empowerment for migrant women се срещнаха в Атина тази седмица. Българската търговско-промишлена палата участва в проекта с обучения на жени – мигранти и бежанци, както и менторски сесии. Проектът има за цел подобряване възможностите на жените - мигранти и бежанки, да се влеят в пазара на труда чрез дигитални умения и по този начин да се оптимизира тяхното включване в приемащото общество.

Габриела Димитрова, директор Международно сътрудничество в БТПП присъства на срещата и представи резултатите от обученията, проведени от палатата в две нива – компютърна грамотност за начинаещи и креативен дизайн. Повече от 20 дами се включиха в курсовете, половината успяха да завършат и да получат сертификати. Бе проведена поредица от срещи, чиято цел бе информиране на дамите, включително на жени от Украйна, пребиваващи в България заради войната, относно важни теми като: социално и междукултурно включване, правата на жените, пазар на труда, как да търсим работа и др.

По време на партньорската среща бяха обсъдени следващите дейности, предвидени по проект RIDE. През есента в 6 страни в Европа /България, Германия, Гърция, Италия, Холандия и Чехия/ ще се проведат събития, чиято цел е осъществяване на контакти между дами с мигрантски и бежански произход и работодатели. Българската търговско-промишлена палата ще организира така наречения job fair с партньорски организации. Предстои и финална конференция по проект RIDE за представяне на резултатите от него през януари 2023 г.

 


13.07.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад