Назад

Граждани на трети страни преминаха успешно през обучителен курс в сферата на туризма и хотелиерските услуги

В периода 13-22 юни 2022г., в гр. Бургас, БТПП и Националният център за професионално обучение в системата на търговско-промишлените палати/камари в България проведоха поредица от курсове, целящи да подобрят уменията на граждани на трети страни в сферата на хотелиерските услуги и туризма.

Обученията бяха организирани, по проект IMMIJOBS*, главната цел на който е да повиши капацитета на посредническите организации за работа с граждани от трети страни и същевременно да подобри знанията и уменията на бежанците за по-бързото им адаптиране към пазара на труда. Началото на курсовете бе поставено в края на 2021г., когато бяха проведени теоретични и практически курсове по предприемачество за мигранти, които изготвиха бизнес планове за стартиране на собствен бизнес и преминаха през стажове във фирми.

Провелите се през юни т.г обучения се реализираха вследствие на голямата вълна мигранти от Украйна и постъпилите предложения от бизнес организации от Бургас и Варна за подпомагане адаптирането на украинските бежанци и по-бързото им включване в пазара на труда. В обучението в Бургас участваха 15 украински бежанци. В рамките на 40 часа бяха проведени лекции с основна насоченост - хотелиерски услуги и материално-техническа база на хотела, извършване на туроператорска дейност, работа в условията на пандемия, професионална етика, естетика, психология и технология на специалността. Обучението съдържаше и практически задачи свързани с провеждане на различни тренировъчни дейности при форсмажорни обстоятелства.

Целта на всички курсове в рамките на проекта е да се подобри образователния ценз на гражданите на трети страни и да се улесни тяхната гъвкавост и устойчивост при търсене  и започване на работа.

Допълнителна информация относно обучението може да получите от Дирекция „Европейска интеграция и проекти“ на тел. 02 8117 553.; e-mail: projects3@bcci.bg

Линк към проекта: http://immijobs.eu/

---------------

Проект IMMIJOBS се изпълнява в рамките на Фонд „Убежище, миграция и интеграция” (AMIF) на ЕК, с участието на 7 партньорски организации от 4 страни – България, Гърция, Италия и Швеция.


14.07.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад