Назад

GS1 България участва в регионален форум на GS1 Европа в Будапеща

Строгият стандарт GS1 навлиза и в банковия сектор


 
Внедряването на фамилията баркод символи GS1 Databar, приложенията за мобилни телефони и взаимодействието между секторите при идентификацията на потребителските стоки ще бъдат дискутирани на започващия в столицата на Унгария Регионален форум на „GS1 в Европа“. В съвета на GS1 в Европа членуват 46 GS1 национални организации от общо 108 организации в света. Българската делегация се води от председателя на Бюрото на Съвета GS1 България и председател на БТПП Цветан Симеонов и включва Надежда Панчева -  член на Бюрото на Съвета GS1 България, Христо Содев – Изпълнителен секретар и Любомир Гайдаров експерт в GS1 България.


Паралелно с провеждането на Регионалния форум ще има и заседание на Регионалния борд на GS1 Европа, където от българска страна участва изпълнителният секретар. В Регионалния борд заседават изпълнителните директори на GS1 организациите от Европа. 


Ключовите теми на регионалния съвет са свързани с напредъка за хармонизирането на инфраструктурата в глобален мащаб на мобилните комуникации и по-конкрено на използването им в търговията. Акцент се поставя на развитието използването на стандарта GS1 в банковия сектор при оперирането с пари, от който пряко заинтересовани са националните и търговските банки. Ще се разглеждат и въпроси, засягащи състоянието на електронното фактуриране в отделните европейски страни. 


Директната връзка на бизнеса към потребителите (B2C) остава за поредна година сред основните акценти в политиките на международната организация GS1. Ще се обсъжда темата за проследимостта на храните в  търговските вериги и актуална информация от Организацията за отговор на потребителското търсене (ECR), като  ще бъдат изслушани представители на водещи търговски марки – Ghislain Esquerre (Carrefour) и Jochen Rackebrandt  (Kraftfoods) . Специален доклад с актуална информация, за дейността на GS1 ще представи президентът и изпълнителен секретар на GS1 Мигел Лопера.

GS1 e световна асоциация, която разработва и поддържа глобални стандарти,  позволяващи идентификация и предаване на информация за стоки, услуги, логистични единици, локации и амбалаж за многократна употреба по веригите за търсене и предлагане. Стандартите се ползват във всички отрасли и улесняват търговията, като комбинират използването на уникални идентификационни номера с носители на данни и процеса на електронната търговия.
GS1 е нестопанска организация, неутрална спрямо бизнес партньорите и се ръководи от нуждите на потребителите на нейните стандарти. GS1 обслужва както големите мултинационални компании, така малките и средни предприятия. Тя е платформа за сътрудничество между бизнес партньорите.

18.10.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад