Назад

Цветан Симеонов: Насърчаването на предприемачеството е приоритет на активната политика по заетостта 
Недопустимо е да има свободни работни места и една огромна „армия“, която не желае да ги заеме или не може, защото няма квалификация. Харчат се огромни средства за преквалификация и ние не сме против, но нека да бъде с по-голяма ефективност, каза Цветан Симеонов, председател на БТПП. 
Според данни на анализатори вече има критики срещу новия проект „Подкрепа за предприемчивите българи”, кандидатстването по който стартира наскоро по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Очаква се по линия на проекта Агенцията по заетостта да отпуска до 20 000 лв. на безработни българи за стартиране на собствен бизнес.
Има обаче проблеми с това хората да разбират от предприемачество. Повече от 20 години след промените  напредъкът в управлението на предприемачеството беше основан на системата „проба - грешка“. Докато администрацията вървеше по този път, БТПП с белгийски партньори осъществиха много успешно проект по предприемачество, резултатите от който са доста по-високи от очакваното от този нов, предстоящ проект. В нашия проект една голяма част - тогава 40%, бяха безработни, 40% бяха млади хора и около 20% от работещи фирми. След изпълнението на проекта се оказа, че голяма част от тях създадоха фирми, други си намериха работа, а участниците от действащите фирми увеличиха своя пазарен дял и производството. 
Така че идеята не е лоша, но начинът, по който ще се осъществи, е много важен. Затова казваме, че предприемачеството е много важно умение. Огромни вреди на икономиката се нанасят от това, че не се учи предприемачество. 
БТПП и с други проекти насърчава развитието на предприемаческата активност и стимулира създаването на малки и средни предприятия – гръбнака на всяка икономика. Знанията за бизнес средата, способността за креативност, иновативност, готовност за поемане на рискове определят една от ключовите компетентности, необходими за успешен бизнес, за развитие и социална интеграция на личността.

17.10.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад