Назад

АОБР: Крайните потребители да заплащат директно тавана от 250 лв / MWh

Механизъм за изплащане на компенсациите за цените на електрическата енергия за небитовите потребители до края на 2022 г.


Изх. № 06-12-15/08.07.2022 г.
ДО
 
Г-ЖА КОРНЕЛИЯ НИНОВА,
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА
 
Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ,
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА
 
Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА ЕАД
 
Г-Н ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ФОНД „СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА“
 
 
 
     ОТНОСНО:  Механизъм за изплащане на компенсациите за цените на електрическата енергия за небитовите потребители до края на 2022 г.
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
 
С обнародването на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България беше въведен механизъм за компенсиране на цените на електрическата енергия, като компенсирането ще бъде 100% между базовата цена от 250 лв./MWh и действителната месечна борсова цена. Приветстваме този механизъм, който е продължение на практиката за компенсиране на небитовите потребители за цената на електрическата енергия, започнала още в края на миналата година.
 
Практиката досега показва, че за получаването на компенсациите изминават средно около 30-40 дни. При настоящите ценови равнища и при наложените къси интервали за извършване на плащанията за електроенергия тази практика е неработеща. Цените са такива, че плащанията на седмична база от небитовите потребители само за електроенергия надвишават приходите им от продажби.
 
Подобни плащания са непосилни за българската индустрия! На прага сме на ликвидна криза и достигане на невъзможност за извършване на разплащания! Ефектът върху бизнеса ще бъде разрушителен! В такъв случай схемата за компенсиране на цените на електрическата енергия ще се окаже безпредметна.
 
Призоваваме в спешен порядък крайните потребители да заплащат директно тавана от 250 лв/MWh без значение дали закупуват електроенергията от борсата, или през търговец. В противен случай рискуваме парите в индустрията да свършат и производствената дейност да бъде преустановена!
 
Припомняме, че очакваме и получаване на обещаните от правителството компенсации за цените на природния газ. На бизнеса беше обещано да бъде компенсиран за цените на газа, надвишаващи равнищата от месец април.
 
Друго неспазено обещание е и предлагането на дългосрочни договори за доставка на електроенергия за крайните клиенти, каквито и понастоящем не са налични.
 
 
С УВАЖЕНИЕ,
 
ДОБРИ МИТРЕВ
 
Председател на УС на БСК
и председател на АОБР за 2022 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и  КРИБ     

08.07.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад