Назад

Приложение на роботизирани системи и иновативните технологии в индустрията – фокус на срещата по проект VOJEXTНа 7 и 8 юли във Валенсия се проведе първата присъствена среща на партньорите по проект VOJEXT след ограниченията, наложени от пандемията. Проектът  се финансира се по програма  Хоризонт 2020. 

Основната цел на проекта е да насърчи МСП към по-бързо внедряване на иновативни техонологични разработки в производствените процеси. За тази цел партньорите по проекта разработват ново поколение от автономни и когнитивни (познавателни) роботи (т.нар. коботи), които се управляват и наблюдават от кибер-физична система, позволяваща ефективно планиране и контролиране на производствения процес. Разработваната роботизираната система, или т.н. „кобот“   се състои от подвижна платформа, ръка и хващач (грипер). Коботите ще помагат на хората в определени дейности, които по принцип се извършват ръчно, като подобряват ефективността на дейностите и работните условия. Това ги отличава от традиционните промишлени роботи, които са изолирани от човешки контакт. Освен това, използването им води  до намаляване на генерираните отпадъци, понижение на потреблението на енергия и ресурси и прилагане на ефективни логистични процеси.

В рамките на международния партньорски екип, Българската търговско-промишлена палата координира  комуникационната и информационна стратегия и дейности на консорциума и отговаря за разпространение на резултатите и ангажиране на МСП в дейностите, свързани с разработване  и експериментиране на приложението на т.н. роботизирана ръка “кобот“ в различни дейности.

Интересен факт при реализиране на проекта е, че се провеждат 3 търга, а именно:  за иновативни МСП, желаещи да експериментират кобота в различни сфери на индустрията; за фирми, занимаващи се със занаятчийство и  артистични дейности; за дигитални информационни хъбове за намиране на нови приложения на разработения „кобот“.

Търгът по първата покана за приложение на кобота в индустрията беше проведен, като в него участваха 35 фирми. Пет от тях получиха финансиране на обща стойност 250 хил.евро за разработка на приложения на кобота в строителството, машиностроенето, текстилната промишленост и химическата промишленост. Добро постижение за страната ни е, че между спечелилите финансиране за иновативни приложения има и българска фирма.

Вторият  и третият търг се предвижда да стартират през м. септември-октомври т.г., като предвидените средства за финансиране на иноваторите са  отново 250 хил. евро.

По време на работната среща във Валенсия, проведена в технологичния парк в Патерна, партньорите се запознаха с  първите разработки за приложението на кобота в  индустрията.

Проект VOJEXT се изпълнява от 20 партньорски организации (технологични центрове, университети, търговски палати, индустриални клъстери, иновативни компании, др. ) от 11 страни – България, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Турция, Унгария и Франция. Водещ партньор е Политехническият университет на Мадрид. Проектът стартира през м септември 2022 г. и е с продължителност 42 месеца.

В рамките на изпълнението на проекта са планирани множество комуникационни събития и информационни кампании, видео филми, клипове, участия в изложби, демонстрации на разработения „кобот“ и неговите приложения.  Основната задача на БТПП в качеството и на координатор на комуникационната и информационна стратегия на консорциума е  да информира и ангажира всички заинтересовани страни в различните проектни дейности, както и да  осигури  най-широко  разпространение на постигнатите резултати и тяхното приложение в индустрията и др. отрасли.

Повече информация за проекта можете да намерите на сайта на БТПП,www.bcci.bg, или  на сайта на проект  VOJEXT, www.vojext.eu, както и на тел. 02/8117 553, Дирекция Европейска интеграция и проекти“ при БТПП.


08.07.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад