Назад

АОБР настоява за включване в актуализацията на държавния бюджет на средства за компенсиране на високите енергийни цениДО

Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 

 

       ОТНОСНО: Включване в актуализацията на Държавния бюджет на средства за компенсиране на високите енергийни цени

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На 1 юни 2022 г. Министерският съвет на Република България прие Решение № 356, с което се удължава срокът на програмата за компенсиране на небитовите клиенти за цената на електрическата енергия, съгласно параметрите, които бяха договорени на срещата между министър-председателя, министъра на енергетиката и работодателските организации, състояла се на 16 май 2022 г.

Приветстваме това решение.

На тази среща, обаче, беше договорена и компенсация за цената на природния газ. По-късно това беше съобщено и от Министерството на енергетиката[i], както и от медиите в страната. С приетото решение на МС, обаче, такива компенсации не се предвиждат. Тъй като нашето разбиране е, че източникът на средствата за този компенсаторен механизъм следва да бъде държавният бюджет, призоваваме те да бъдат предвидени в настоящата актуализация. Също така, при актуализацията на бюджета следва да бъдат предвидени и средства за компенсациите на цените на електроенергия за потребителите на свободния пазар до края на годината.

Настояваме правителството да изпълни в пълен обем поетите ангажименти към работодателите.

С УВАЖЕНИЕ,

ДОБРИ МИТРЕВ
Председател на УС на БСК
и председател на АОБР за 2022 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и  КРИБ     

[i] https://www.me.government.bg/news/80-kompensacii-za-ceni-na-elektroenergiyata-nad-200-lv-mvtch-shte-poluchi-biznesat-za-m-mai-i-yuni-3020.html?p=eyJ0eXBlIjoiaG90bmV3cyJ9

 

 


06.06.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад