Назад

Среща на Асоциацията на балканските търговски палати

Партньорите обсъдиха икономическите реалности и ефекта от нарастващата инфлация и високите цени на горивата
Българската търговско-промишлена палата взе участие   в първа среща на Асоциацията на балканските търговски палати /АВС/ за 2022 г., под председателството на Кипърската търговско-промишлена палата. Главният секретар на БТПП Васил Тодоров обсъди с партньорите от търговските палати на Албания, Босна и Херцеговина, Кипър, Северна Македония, Румъния, Сърбия и Черна гора акценти от националните планове за възстановяване и устойчивост.

Васил Тодоров представи основната цел и съответните средства на Националния план за възстановяване и устойчивост на България, който трябва  да способства икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемията. Предвиденият набор от мерки и реформи ще допринесе за  възстановяване на потенциала за растеж на икономиката, ще осигури устойчивост на негативни външни въздействия.  Тодоров конкретизира, че планът полага основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката, в контекста на амбициозните цели на Зелената сделка.

Срещата постави фокус и върху ефекта върху националните икономики на балканските страни от нарастващата инфлация и високите цени на горивата, комбинирани със съответните мерки, приложени в различните държави за справяне с настоящите проблеми.

Теодосос Тсиолас, постоянен секретар в Генерална дирекция „Растеж“ на ЕК и представител на Министерството на финансите на Кипър, беше специален гост на срещата, проведена в електронен формат. Той посочи, че силата и устойчивостта на икономиките на европейските страни и съседните им държави зависи от устойчивостта на бизнеса.

Домакините на срещата от Кипърската търговско-промишлена палата подготвят поредица от двустранни и многостранни събития, част от които бе и Българо-кипърската бизнес среща, проведена в началото на месец май. Очаквайте още информация за икономическото сътрудничество в рамките на Асоциацията на Балканските търговски палати.

 

 

 


08.06.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад