Назад

НСТС разгледа проекти за изменения и допълнения на бюджетните закони

БТПП изрази принципна подкрепа и по трите законопроекта, като по всеки проект посочи изрично въпроси, с които не е съгласна
Националният съвет за тристранно сътрудничество проведе заседание на  07.06.2022 г., по време на което бяха разгледани проекти за изменения и допълнения на бюджетните закони, а именно ЗИД на НЗОК, ЗИД на ДОО и ЗИД на ЗДБРБ. От страна на Българската търговско–промишлена палата участие  в заседанието взеха: главният секретар – Васил Тодоров и Любомир Левичаров от „Икономически анализи и политика“.

БТПП изрази принципна подкрепа и по трите законопроекта, като по всеки проект бяха посочени изрично въпроси, с които Палатата не е съгласна.

По отношение на ЗИД на НЗОК, Васил Тодоров изрази позицията, че е важно, предвид увеличените средства в бюджета на НЗОК, да има повишен контрол по отношение на разходването им, както и завършено електронно здравеопазване в цялост.

БТПП принципно подкрепи бюджетът на ДОО и в частност увеличаването всички пенсии за трудова дейност с 10% и  на максималния размер на пенсиите, но все още липсва политиката за връщане на 3-те дни болнични към фондовете на ДОО, която би могла да бъде припозната и като част от антикризисните мерки. Тодоров изрази сериозни резерви по отношение на смесването на пенсионния модел със системата за социално подпомагане, във връзка с включването на т.нар. „ковид добавка“ към пенсиите.

По отношение на ЗИД на ЗДБРБ, БТПП препотвърди своите позиции, изразени в предходно заседание на НСТС по антиинфлационните мерки. Палатата счита, че е необходимо да се търсят възможности за съкращаване на разходи и държавата да не се фокусира в поемане на повече държавен дълг. За предприятията основна мярка, която трябва да продължи и да бъде финансово обезпечена - е мярката за компенсация на високите цени на ел.  енергията.

Васил Тодоров изрази позитивна оценка към бъдещите намерения на правителството за приравняване на държавните служители към наетите в частния сектор по отношение на заплащане на личните осигурителни вноски, което беше потвърдено и от заместник министър-председателя Асен Василев. 

Позиция на БТПП относно:

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2022 г.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

 


08.06.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад