Назад

НСТС разгледа пакет от антикризисни мерки на правителствотоНа извънредно заседание на НСТС беше обсъден пакет от антикризисни мерки и два проектозакона, предложени от народни представители. Част от темите в дневния ред бе и предложението за индексация на пенсиите. БТПП бе представена на заседанието от Васил Тодоров, главен секретар на БТПП, и Благовеста Джабирова, експерт в отдел „Икономически анализи и политика“ в Палатата.

Консултативният орган успя да постигне съгласие по голяма част от предложените мерки, но по други бяха изразени разнопосочни позиции.

По време на заседанието БТПП изрази своята принципна позиция за запазване на действащата данъчна система, включително чрез залагането на диференцирани ставки на ДДС. ДДС заема най-голям дял от приходите в бюджета и неговото редуциране ще доведе несъмнено до увеличение на други данъци или въвеждането на нови такива. Въпреки това, БТПП отчита, че въвеждане на нулева ставка на ДДС за хляба е добра социална мярка. Националният браншови съюз на хлебарите и сладкарите е направил проучване както сред своите членове, така и сред търговските вериги, които са потвърдили готовност да намалят цената на хляба, ако нулевата ставка на ДДС за хляба влезе в законопроекта.

Като положителна мярка БТПП определи идеята за облекченията за млади семейства, предвиждащи намаляване на данъчната основа за първо и второ дете. БТПП подкрепи и мярката, която предвижда освобождаване от акциз на електрическата енергия, природен газ и на втечнения газ, въпреки че се очаква ефектът върху цените да бъде малък.

По отношение на мярката за компенсиране на крайни потребители на горива - физически лица, Палатата се въздържа от подкрепа. Причината за резервите, които изрази БТПП, са свързани с това, че няма ясна предварително представена Програма за компенсиране, а предвижданите ограничения на потребител – 50 литра гориво/месец са крайно недостатъчни, особено в летния период, когато традиционно гражданите пътуват засилено.

По предложенията за индексиране на пенсиите, Васил Тодоров  отбеляза, че за покриване на тези сериозни увеличения на разходите на пенсионната система (в размер на 1467.2 млн. лв.) са необходими и промени в посока повишени приходи в бюджета. За подкрепа на предложената мярка той отбеляза, че е необходимо да се даде информация за източниците на средствата, които ще обезпечат този разход за тази и за следващата година.

Становище на БТПП по всички антикризисни мерки ТУК

Становище на БТПП по Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето ТУК

Становище на БТПП  Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда ТУК

 


31.05.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад