Назад

Среща по проект RIDE с жени – мигранти и бежанки

Българската търговско-промишлена палата проведе втора менторинг среща по проект RIDE с жени – мигранти и бежанки. Събитието се организира съвместно с партньорите от Open Bulgaria и Каритас София и бе посветено на условията за намиране на работа в България.

Милена Караканова и Владислав Дамянов от Каритас София представиха основните изисквания на българските работодатели, за да наемат на работа хора от трети страни. Първото условие е да имат поне базови познания по български език. „Това е и първата стъпка към интеграцията на мигрантите и бежанците в страната“, заяви Караканова. В тази връзка бе споделена информация за активни и предстоящи курсове по български език за чужденци – възрастни и деца.

Необходимите знания и умения включват: способност за ефективна комуникация, адаптивност  към промените на работното място, умение за работа в екип, мотивация и отговорност, основна компютърна грамотност, трудова етика и основни познания за пазара на труда в България.

Тъй като през март 2022 г. безработицата в страната е 4,8 %, се наблюдава активно търсене на служители от компании от разнообразни икономически сектори, които предлагат работни места. Голяма част от тях са гъвкави и предлагат различни възможности за наемане, работа от дистанция и др. Секторите с най-много наети  лица  в момента в България са:  преработваща индустрия – 19,2% търговия – 15%, хотелиерство и ресторантьорство 10,32%, IT и кол центрове;

Представителите на Каритас София информираха, че от началото на войната до 15 април 2022 г. в страната са започнали работа 1100 украински граждани  на трудов договор. Отпусната е еднократна помощ на хора с временна закрила в размер на 375 лв. на 3 147 украинци.

Габриела Димитрова, директор „Международно сътрудничество и международни организации“ в БТПП, представи компютърните обучения, които Палатата организира по проект RIDE, и възможностите, след тяхното приключване, за свързване на работодатели и търсещи работа - както в сектор информационни технологии, така и в други браншове.

Специално внимание бе отделено на дамите от Украйна, които търсят работа в България след получен статут на временна закрила. Те имат улеснения при откриване на банкова сметка, по-лесна социализация поради близостта между украинския и българския език и могат да разчитат на по-големи възможности за наемане при владеене на повече от един чужд език.

Виктор Гусев и Олена Филина от Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции  (СОАПИ) представиха платформа в помощ на украинските бежанци, които търсят работа. В платформата, която е на български, английски и украински език, могат да се публикуват както предложения за свободни работни места – от работодателите, така и автобиографии на хора, търсещи работа.


05.05.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад