Назад

Международно дигитално здравно досие за пациенти. Глобален форум GS1 2022

Стандартите GS1 вече са утвърдени в световен мащаб за идентификация на лекарства
 

За широк спектър от клинични и неклинични процеси в здравеопазването, автоматичната идентификация и сканирането на баркод са изключително важни и водят не само до оптимизиране на процесите и подобряване на сигурността на веригата за доставки, но и помагат за повишаване безопасността на самите пациенти – небезизвестен е фактът, че по-безопасната и по-ефективна грижа започва просто с едно сканиране. Общността на GS1 Healthcare работи за амбициозната цел върху продуктите да има само ЕДИН баркод, за да се избегне объркване и да се ускори процеса и ефективността на сканиране.

Лидери в здравната индустрия представиха на Глобалния форум GS1 2022 своята позиция, как принципът „ONE GS1 баркод“ може да промени съществено ефективността и сигурността в здравеопазването. Чрез стандарт GS1 Digital Link пациенти и здравни специалисти ще могат чрез сканиране на един единствен GS1 баркод върху медицински продукт или опаковка  да получат достъп до богата цифрова информация за продукта, като например основни данни за продукта, дигитална листовка и др.

Особено внимание по време на форума бе обърнато на стандартите GS1 и ключовото им приложение за внедряването на IPS в различните страни. The International Patient Summury, IPS (Международен стандарт на документ), дефинира електронен запис с основна здравна информация за пациента, като има за цел, съобразно специфицираното от EN 17269 и ISO 27269:2021, да послужи при предоставянето на здравни грижи от различни специалисти в различни болници, вкл. трансгранични медицински грижи. Значението на IPS е признато от страните в Г-7 на срещата им през лятото на 2021 г. в Оксфорд, Великобритания.

Здравните системи в отделните страни трябва да отговорят адекватно на необходимостта от дигитално здравеопазване, отговарящо на петте „С“ – Care, Content, Coding, Communication, Confidentiality. IPS е последната инициатива на Joint Initiative Council (Съвместен инициативен съвет за разработване на глобални информационни стандарти в здравеопазването), която трябва да реши проблема с липсата и/или дублирането на информация и да осигури оперативна съвместимост между различните информационни системи и процеси в здравеопазването на глобално ниво. Съветът функционира на принципа на равенство между участниците в него и като технически комитет ISO/TC 215. Членове на Съвета са: CDISC, CEN Health Informatics TC251, DICOM, GS1, HL7, IHE, ISO TC215 и SNOMED. В разработването на стандарта IPS са включени няколко SDO  (Standards developing organizations). Ролята на стандартите GS1 е на ниво идентификация: за извършени имунизации, при използвани импланти за пациента, както и за идентификация на самото дигитално досие на пациента.

Основната здравна информация в IPS предоставя набор от стандартизирани, клинични данни за пациента, които могат да бъдат използвани от различни юрисдикции (местни, регионални, национални) в глобален мащаб. Това е особено важно при увеличената мобилност на населението и възможността за използване на различни здравни системи.

GS1 България напомня на здравната общност в България, че стандартите GS1 вече са утвърдени в световен мащаб за идентификация на лекарства и медицински изделия за нуждите на проследимост и поддържането на стандартизирани бази данни с информация за тези продукти.

За повече въпроси, относно стандартите в здравеопазването може да се свържете с нас на тел. 02/8117 433 или ни пишете на gs1bulgaria@gs1bg.org

 

 

 


25.02.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад