Назад

Предложения на АОБР за промени в Методиката към Националната карта на висшето образование

Да се добавят критерии, които създават реална връзка с потребностите на пазара на труда


Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изпрати до министъра на образованието и науката предложение за актуализиране на Методиката към Националната карта на висшето образование на Р България чрез включване на нови индикатори за данните, предоставяни от Рейтинговата система на висшите училища в България.

Работодателите предлагат да се добавят критерии в Методиката, които да дават реална връзка с потребностите на пазара на труда. В момента картата дава една моментна картина на работни места, заети от висшисти, но не дава яснота дали те реално са заети по специалността си, нито какви са изискванията за заемане на тези работни места. Следва да се добавят критерии, които представят, от една страна, броя студенти по специалности, а от друга - броя и вида на работните места, които са заети в момента от лица над 55 и над 60 години и изискват квалификация придобита по конкретно професионално направление на висшето образование. Този критерий, тази съпоставка  ще даде възможност да се направи оценка на работните места, които в следващите години (в средносрочен и дългосрочен план) ще се освободят (поради пенсиониране) и на необходимия брой студенти от съответното професионално направление, които ще са необходими, за да ги заемат. АОБР предлага да се включат и индикатори, измерващи степента на удовлетвореност на завършилите студенти и на работодателите.

Всички индикатори трябва да създават обективни предпоставки за подобряване на качеството на образованието, както и условия за конкуренция между университетите.

Пълният текст на писмото до министъра на образованието и науката акад. Николай Денков с предложенията и мотивите на работодателите ТУК

 


08.02.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад