Назад

Новоназначеният търговски съветник на Украйна посети БТПП

Предстои организиране на двустранен бизнес форум
Новоназначеният търговски съветник към посолството на Украйна в София Микайло Хармаш посети БТПП и разговаря с председателя Цветан Симеонов.

По време на срещата бяха обсъдени актуални аспекти на двустранните търговско – икономически  и инвестиционни отношения.

Председателят на Палатата направи обзор на отношенията на БТПП с партньорски организации в Украйна – Украинската търговско-промишлена палата и Асоциацията на украинските индустриалци, като се позова на поредицата разменени визити на високо и бизнес равнище, както и на двустранните инициативи по линия на двете палати.

Гостът бе подробно информиран за услугите, предлагани от Палатата в подкрепа на бизнеса и членството в различни международни организации.

Бе  изразено задоволство от изключително активното сътрудничество между България и Украйна през последните 10 години в икономическата област. С цел затвърждаване на тези връзки през 2012г. при БТПП бе създадена Българо-украинска индустриална камара, която работи и до днес и инициира събития за подобряване на информационния и търговски обмен между двете страни.

В края на 2021 г. и при Украинската търговско-промишлена палата бе създадена сходна струкура – Украинско-българска търговско-промишлена палата, чиято основна цел е засилването на бизнес сътрудничеството с България като един от най-близките източноевропейски партньори на Украйна и разкриване на потенциала на бизнес сътрудничество между Украйна и България.

На срещата бе изтъкнато, че партньорството между компании от двете страни е изключително активно в секторите: информационни технологии, транспорт, енергетика и др.

Стокообменът бележи постоянен ръст през последните няколко години, като  по информация на украинското посолство за първите единадесет месеца на миналата година достига размер от 1,5 млрд. щ.д.. Стокообменът е достатъчно диверсифициран, в номенклатурата на износа и вноса има над 20 вида стоки и артикули, всеки от тях с повече от  1% принос за формирането на двустранната търговия. Добре представени в Украйна са стоките на хранително-вкусовата промишленост, произведени в България.

Двете страни си сътрудничат и в областта на инвестициите, като инвестираните средства от украински компании в нашата страна са над 150 млн.евро, а в страната са регистрирани повече от 1000 фирми с украинско участие. За добрите резултати способстват пълното сходство в културно-психологичен план, ниските данъци в България и фактът, че в Украйна е най-голямата българска диаспора в чужбина. Специално внимание по време на срещата бе отделено и на сътрудничеството в областта на туризма.

България е най-големият търговски и икономически партньор на Украйна на Балканския полуостров. Новосъздадената смесена палата поема инициативата да осъществи през 2022 г. Ден на икономиката на Украйна в България и Ден на икономиката на България в Украйна, които ще спомогнат за активизиране на бизнеса в новите условия.

Украйна е на осмо място като икономически партньор на България. Беше изразено съжаление, че последното заседание на Смесената междуправителствена икономическа комисия се е състояло през 2010г. в Украйна и се предвижда България да бъде домакин на следващото.

Укриаинският гост информира, че предстои организиране на двустранен бизнес форум през първата половина на тази година.

След уточняване на периода БТПП ще уведоми своите членове и партньори за събитието. При наличие на интерес за участие във форума или членство в Българо-украинската индустриална камара фирмите могат да се обръщат към БТПП, Дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“, тел: 02/ 8117489 и е-мейл: interdpt@bcci.bg.

 

 

 

 


04.02.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад