Назад

БТПП започва работа по нов проект за цифровизация на МСП в селския туризъм

Проект Storydoers (Digital Story Doing for Local Tourism) се изпълнява в рамките на Програма „Еразъм+“ и е с продължителност от 2 години. В консорциума участват шест партньорски организации от пет страни – Австрия, България, Белгия, Испания и Италия.

Сред основните цели на проекта са: насърчаване цифровизацията на местния туристически сектор в селските райони; подобряване на цифровите умения за използване на различни социални мрежи и платформи; по-голямо ангажиране на местната общност; развитие на устойчив туризъм.  

Проектът е насочен към намиране на решения на двете основни предизвикателства, пред които са изправени представителите на селския туризъм, а именно по-слабо развитата дигитална инфраструктура и липсата на основни умения и знания за реализиране на пълния потенциал, предлаган от цифровите технологии.

Основните целеви групи на проекта са местни предприемачи в сферата на селския туризъм (туроператори и туристически агенти, семейни хотели, къщи за гости, ресторанти, екскурзоводи, планински водачи, транспортни компании, музеи, селски стопанства, пекарни, пивоварни и др.), подкрепящи и посреднически организации, бизнес инкубатори и др.

Сред основните дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на проекта, са: проучване относно нивото на цифровизация в селския туризъм, обмен на добри практики между заинтересованите страни, разработване на обучителни модули и наръчник за развитие на цифровите умения на заетите в бранша.

БТПП отговаря за дейностите, свързани с управление на качеството и оценка на постигнатите резултати. Повече информация относно проекта ще бъде публикувана на сайта на БТПП - https://www.bcci.bg/

 

 


10.02.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад