Назад

БТПП стана един от първите членове на BUSINESS INTEGRITY CLUBПредседателят на БТПП участва в официална среща по случай създаването на BUSINESS INTEGRITY CLUB по покана на Огнян Минчев – председател на УС на Асоциация "Прозрачност без граници" и ръководител на Клуба. Българската търговско-промишлена палата е един от първите присъединили се членове към Клуба.

На церемонията Калин Славов – изпълнителен директор Transparency International Bulgaria връчи официално сертификата за членство на Палатата в BUSINESS INTEGRITY CLUB.

Клубът представлява неформална структура, която обединява бизнес, който оценява предимствата на приложението на философията на бизнес интегритета и споделя ценности като откритост към обществото, почтеност и спазване на етични стандарти и спомага за развитие на техния потенциал и усилия в тези насоки

Business Integrity Club цели да привлече национални компании, открито ангажирани с етични, антикорупционни стандарти за интегритет в бизнеса с акцент върху доброто управление и риск мениджмънта.

Членовете на Клуба са обединени около идеята, че е необходимо все по-голям брой компании да са водени от разбирането, че правенето на бизнес по прозрачен и отчетен начин е единственият път към дългосрочен растеж и успех.

Необходимо е компаниите все повече да припознаят принципите и политиките на прозрачност, етика, управление на риска, не само за да спазват законодателството, но и като необходима част от доброто им управление.

Наличието на подобни правила отдавна е изискване за работа с големите международни компании като част от тяхната верига от доставчици или дистрибутори.

На срещата участниците в Клуба споделиха мнения и идеи по съвместната дейност в Клуба и набелязаха конкретни действия за популяризирането на превенцията и фирменото поведение при конфликт на интереси в компаниите, както и практики по прилагането на политики за прозрачност и информираност.

Сертификат за членство в Клуба и приветствието от председателя на Клуба към БТПП   Т У К

 


10.02.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад