Назад

Ново, полезно четиво за предприемачите и мениджърите

Обобщен е опитът на 120 водещи български фирми


 

БТПП информира своите членове и партньори, че библиотеката на БТПП получи като дарение от автора нова книга от колекцията „УПРАВЛЯВАЙ“ на Анастас Кехайов. В него авторът запознава своите читатели с тайните на LEAN – един от най-успешните подходи към ефективността на производството и бизнеса.

Както и предишните произведения от колекцията, и новата книга “LEAN практики“ съдържа ценни примери от практиката и целта й е да помага за постигане на високи резултати в бизнеса чрез успешен мениджмънт.

В книгата е обобщен опитът на 120 водещи фирми и компании в България по отношение организацията на дейността без загуби, в кратки срокове, с оглед разгръщане на успешен бизнес.

Лийн производството е гъвкаво / по серийност и номенклатура/ и ефективно /ниски разходи, високо качество и скъсени срокове/. Това е така, защото не му тежат излишни за клиентите ресурси и дейности. Неговата система за управление е опростена, пъргава и непогрешима, което от гледна точка на мениджъра е най-голямата сила и предимство на системата.

При изготвянето на новата книга е изследвана успешната дейност и практическият опит и на част от фирмите-членове на Палатата, изброени на страници 653 и 654 в Приложение 2.

Надяваме се, че книгата ще намери добър отзвук и ще се превърне в търсено и полезно четиво с подчертано практическа насоченост сред предприемачите и бизнеса в България.

 


31.01.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад