Назад

Заседание на група по взаимна търговия България- Туркменистан

 
На 13 октомври 2011 г. се проведе заседание на българо-туркменската група по взаимна търговия, в което участва и представител на БТПП. Заседанието е в следствие изпълнение на препоръките на протокола от Първата сесия на Междуправителствената българо-туркменска комисия за икономическо сътрудничество, проведена през март тази година в София.
Представители на министерства, браншови асоциации и фирми от двете страни разговаряха по въпросите за насърчаване на взаимната търговия.
Бе разяснено, че 70% от държавната собственост в Туркменистан подлежи на поетапна приватизация. Предимствата на страната са, че може да предложи разнообразни минерални ресурси и е разположена на ключов транспортен транзитен коридор. Туркменистан е възприел политика на неутралитет и глобалната икономическа криза оказва слабо влияние върху икономическото развитие на страната.
В хода на разговорите бе съгласувана размяната на бизнес делегации между търговско-промишлените палати на двете страни, на база на подписаното през 2008 г. споразумение за сътрудничество между тях. Освен това ще бъде предоставена двустранна информация за международни изложения и панаири в България и Туркменистан през 2012 г. с цел насърчаване участието в тях. 
Българският бизнес има интерес за износ на хранителни продукти, напитки, готови облекла, мебели в Туркменистан; участие в местни търгове и обществени поръчки за строеж на инфраструктура и др.; сътрудничество в областта на туризма.
Туркменският бизнес има интерес и капацитет за износ на платове и суровини за текстилната промишленост, износ на килими, сътрудничество в областта на транспорта и туризма, инвестиции в страната. В момента се изгражда туристическа зона Аваза на брега на Каспийско море като в този процес могат да се включат и български фирми. 

13.10.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад