Назад

БТПП бе домакин на Кръгла маса на тема „Съвременни трансформации на стопанската дейност“

Бяха изнесени актуални презентации и споделени полезни практики


Българската търговско-промишлена палата бе домакин на широка Кръгла маса по въпросите на съвременните трансформации на стопанската дейност.  Съорганизатор на събитието бе Институтът за икономически изследвания към БАН и в нега взеха участие над 70 ръководни представители на наши министерства и организации, на българската бизнес и академична общност.

Официални гости на събитието бяха Красимир Киряков, заместник-министър на икономиката и проф. д-р Ирена Зарева-Зафирова – директор на ИИИ при БАН.

Участниците в Кръглата маса бяха приветствани от председателя на Палатата Цветан Симеонов, който подчерта ролята на доброто взаимодействие и синхрон между бизнеса и академичната общност в настоящата трудна икономическа обстановка на фона на Ковид-пандемията. Палатата използва широка гама от различни форми и инструменти  за подпомагане на българските фирми. Някои от тях независимо от трудните условия продължават да работят добре, дори имат растеж на показателите – това са компании главно в транспорта, фармацията и някои др. отрасли. Бе подчертано, че в настоящите условия продължава да нараства значението на дигитализацията за развитие на икономиката и обществото като цяло.

В приветствието си проф. д-р Ирена Зарева  изрази готовността и желанието на академичната общност в България да работи още по-активно с бизнеса на институционално ниво като фактор за издигане качеството на стопанската дейност и нарастване богатството на страната ни.

Зам. министърът на икономиката Красимир Киряков пожела успех на събитието, посветено на  толкова актуални въпроси, като изтъкна ролята на дигитализацията, зелената и кръговата икономика като фактори за постигане на определени  стопански цели. Той сподели, че Министерството  на икономиката следва добре премерена държавна политика, подкрепяща взаимодействието между бизнеса и академичната общност. Бяха приведени конкретни примери за  нови  и добре работещи иновативни фирми.

В хода на Кръглата маса бяха изнесени интересни и актуални презентации в рамките на два панела:

В първия панел „Съвременни трансформации на българската външна търговия“  с модератор проф. д.ик.н Божидар Хаджиев, ИИИ при БАН, УХТ-Пловдив, член на УС на БТПП  се включиха следните лектори:

  • Лъчезар Кръстев, зам. директор на Агенция „Митници“ с основен доклад по дигиталната трансформация на външнотърговския обмен;
  • Васил Тодоров , главен секретар на БТПП и член на УС и ИС на Палатата – приложена презентация и
  • Доц. Д-р Здравко Любенов – р-л катедра МИО, Стопанска академия „Д.А.Ценов“  приложена презентация по въпросите на анализа на българския експорт за периода 2010 – 2020гг.

В рамките на втория панел „Управление на качеството на стопанската дейност и възможни трансформации за нарастване богатството на България“ с модератор проф. д-р Митко Димитров, Институт за икономически изследвания при БАН , бяха изнесени лекции от:

  • Проф. д.ик.н. Божидар Хаджиев, ИИИ при БАН, УХТ – Пловдив, с основен доклад;
  • Проф. д-р Николай Щерев  - р-л катедра „Индустриален бизнес“ УНСС и председател на Асоциация на преподавателите по икономика и управление на индустрията - Приложена презентация за прехода към дигитална икономика в България;
  • Владимир Томов – председател на Съвета по инвестиции при БТПП – презентация тук.

Кръглата маса премина при голям интерес и завърши с оживена дискусия на участниците по различни аспекти на разглежданата проблематика.

 


01.11.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад