Назад

Почетна диплома на БТПП за икономическия съветник в Посолството на Украйна

Рустам Аждар, съветник по икономическите въпроси в Посолството на Украйна в София, посети Българската търговско-промишлена палата в края на своя мандат у нас. Председателят на БТПП Цветан Симеонов благодари за успешното и активно сътрудничество като му връчи почетна грамота. За пет години съвместна работа бяха организирани четири двустранни икономически форума - в Пловдив, Бургас, Варна и един виртуален в София.

Според Аждар има огромен потенциал за разширяване на двустранната търговия и общото икономическо сътрудничество. През 2019 и 2020 година обемът на стокообмена расте, а очакванията за настоящата година са дори по-високи. През 2019 г. той възлиза на 983,5 млн. щ.д, През първото полугодие на 2020 г., въпреки негативната тенденция в световен мащаб, обемът на стокообмена с Украйна нараства с почти 20%. Двустранната търговия за миналата година достига 936,9 млн. щ.д.

БТПП очаква да продължи доброто сътрудничество с Посолството на Украйна в София с цел разширяване на икономическото взаимодействие.

 


28.09.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад