Назад

Стартира „Преброяване 2021“

Включете се в електронното преброяване на населението и жилищния фонд


През 2021 г. предстои преброяване на населението и жилищния фонд във всички държави от Европейския съюз. Преброяването е най-голямото статистическо изследване, което трябва да осигури качествена и съпоставима информация за числеността на населението, за демографската му структура, както и за социално-икономическите му характеристики. Също така, преброяването ще осигури необходимите данни за параметрите на сградния фонд и за жилищните условия на домакинствата в страната.

Тези данни имат важно значение при взимането на решения, при формирането на политики по редица въпроси – на първо място за финансирането в областта на образованието, здравеопазването, социалната защита и други сродни дейности.

С оглед на това, че на база на резултатите от преброяването ще става разработването на всякакви национални и регионални политики в следващия 11-годишен период, успешното му провеждане се превръща в много важна и отговорна национална задача.

Технически, „Преброяване 2021“ ще се състои между 7 септември и 3 октомври 2021 г. Електронното преброяване ще започне в 00:00 часа на 7 септември и ще продължи до 24:00 часа на 17 септември 2021 г.

Всеки, който живее на територията на страната, ще може да участва в преброяването като попълни електронна карта на този адрес: www.census2021.bg

За попълването на картата са необходими компютър, таблет или смартфон; български документ за самоличност с ЕГН и валиден електронен адрес. Преброителната карта е достъпна за предварително разглеждане ТУК.

 Данни, включени в електронната преброителна карта

Електронната преброителна карта съдържа въпроси в четири основни раздела – адрес, жилище, домакинство и население. Петият раздел – временно присъстващи лица, се попълва единствено в случай, че по време на преброяването в жилището има хора, които обичайно не живеят там – например гости за няколко дни. Образец на картата в хартиения й вариант можете да видите на следния линк. Електронната карта съдържа същите въпроси, с изключение на информацията за сградата.

С една преброителна карта се брои едно жилище и всички хора, които обичайно живеят в него. Повечето въпроси са затворени – отбелязва се само верният отговор.

Събират се данни какво е жилището – държавно, общинско или частно, колко е неговата площ и колко стаи има, дали има изолация и енергоспестяваща дограма, достъпно ли е за хора, които са трудно подвижни и т.н. Разделът за жилището се попълва без значение дали сте негов собственик, наемател или ползвател.

В следващия раздел се попълва информация за броя на лицата и домакинствата, които обитават жилището. Домакинство може да бъде едно лице, което живее само или повече лица, които живеят заедно и имат общ бюджет. В едно жилище може да има повече от едно домакинство, например двама студенти, които живеят в един апартамент, но нямат общи разходи.

Трябва да попълните данни и за всяко едно лице в жилището. Добре е да започнете с главата на домакинството или друго пълнолетно лице. Попълват се имената на хората и техните ЕГН, трябва да се определят отношенията на всеки към всеки в рамките на домакинството.

Следват въпроси за етническа принадлежност, майчин език, религия. При отговорите на тези въпроси човек се самоопределя. Има и възможност да посочи „не мога да определя“ или „не желая да отговоря“. В този раздел е и информацията дали учите и работите, къде и какво работите, как се придвижвате до училището или работното си място.

Всички данни, които попълвате в преброителната карта, са защитени и по закон могат да се използват само за статистически цели, не се предоставят на други институции и не могат да бъдат използвани за доказателство в съда.

 


07.09.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад