Назад

Президентът на Федеративна република Бразилия Дилма Русеф участва в Бизнес конференция на БТПП България – Бразилия: устойчиви партньорства

БТПП бе съорганизатор на бизнес конференция “Бразилия-България: устойчиво партньорство” по повод посещението на президента на Бразилия, Н.Пр. г-жа Дилма Русеф в България

Председателят на БТПП Цветан Симеонов откри в София първата Бизнес конференция България – Бразилия: устойчиви партньорства, организирана  от Търговската палата и Бразилското посолство в София. В началото той отбеляза приликите и различията между двете държави в постиженията при полярните експедиции в Антарктида, космонавтиката, футбола. Бъдещо сътрудничество двете държави могат да осъществят приоритетно в сферите на възобновяемите енергийни източници, минното дело, машиностроенето. Туризмът също се явява една нова възможност, където бъдещите бизнес партньори да намерят допирни точки. Това е сектор, в който интересите на България и Бразилия се допълват, а не се конкурират. 

В предварителните разговори  от бразилска страна са проявили интерес към българския опит в земеделието и по-конкретно при производството на торове за селското стопанство. Симеонов изтъкна напредъка на Бразилия в сферата на информационните технологии и научното обслужване на земеделието, от които българските земеделци могат да черпят опит. Цветан Симеонов приветства засиленият интерес към провеждащият се форум от страна на български фирми, на които се предоставя уникална възможност да намерят сред присъстващите на конференцията бразилски фирми свои бъдещи бизнес партньори. 

В присъствието на министрите Фернандо Пиментел - министър на развитието, индустрията и външната търговия на Бразилия  и Трайчо Трайков - Министър на икономиката, енергетиката и туризма на България беше подписано Споразумение за сътрудничество между Българската търговско-промишлена палата и Националната бразилска конфедерация на индустрията. Като резултат от него ще се очаква задълбочаване на търговското сътрудничество между българския и бразилския бизнес при провеждането на съвместни конгреси, мероприятия, гарантиране сигурността на взаимоотношенията между представителите на двете страни и възможности за ускорено разрешаване на спорове в областта на арбитража между двете страни.


Президентът на Република България Георги Първанов се обърна към многобройната публика – повече от 250 участници в конференцията, като заяви, че визитата на президента на Федеративна република Бразилия в нашата страна има знаков, дори исторически характер. Той посочи, че за нас е много важен фактът, че Бразилия е ангажирана със състоянието на ЕС, че Бразилия се обръща към Югоизточна Европа и към нашата страна. Според президента Първанов има обективни очаквания след това посещение скромният двустранен стокообмен от 130 млн.щ.д. /за 2010 г./ да достигне 1 млрд.щ.д. Също така той спомена, че има възможности за съвместно сътрудничество в сферата на енергетиката, селското стопанство, иновационни технологии, машиностроене, култура и спорт. 

Бразилия е входът на България към Меркосур , (най-голямото междудържавно обединение в Южна Америка), а България е входът на Бразилия за Европейския съюз. Трябва да поемем политически ангажимент – да преобърнем тенденцията за търговски спад между нашите държави. Това каза президентът на Федеративна република Бразилия Дилма Русеф пред бизнес конференцията „Бразилия – България – устойчиво партньорство” Трябва да използваме емоционалния характер на пътуване като това, за да го превърнем в конкретни възможности за сътрудничество, в изгода на двете ни нации - каза тя. Подписването на споразумението за сътрудничество, създава възможност за солидни връзки между нашите страни. „Светът е изправен пред много дълбока икономическата криза. Развитите страни, които не са намерили равновесие между съответните данъчни инструменти, за да стимулират икономическото развитие, се намират пред кръстопът.
Много пъти това, което създава кризата, е предписвано като лечение на нея, но ние залагаме на стабилизиране на вътрешния пазар, на създаване на работни места и стимулиране на потреблението от нашите жители, в инвестиции в инфраструктура, социалната политика и селското стопанство. Залагаме на регулиращи рамки за финансовата и банковата система на Бразилия, които да са много стабилни и строги, с големи изисквания към капиталите на нашите банки. Също така - изградихме данъчна система, която да консолидира с идеята – да намалим дълга върху БВП. Не сме имунизирани от задълбочаване на кризата, но полагаме много усилия, така че да поддържаме тези макроикономически бази и да не компрометираме политиките за разрастване и социалната политика, които са основната защита и гаранцията за нашия успех”, подчерта президент Русеф.

 
„Най-голямата заплаха е от положението на Гърция, изисква се солидарност от всички страни в ЕС. Вчера с ЕК подчертахме колко важен е ЕС за Бразилия – за защита на правдата и мира, за човечеството в следвоенните периоди – колко е важно да е поддържа това завоевание, което представлява ЕС. Ние в целия свят, дори не само в сферата на еврото, имаме нужда от тази стабилност. Бразилия ще бъде винаги партньор и ще направи всичко възможно за да може тази криза да намери изход – възможно най-малко болезнен и бърз. Бразилия ще бъде една сигурна възможност за българските стоки и услуги, в случай, че бъдете засегнати от отпадането на традиционни свои партньори. Ние поддържаме партньорски отношения, които далеч не са достигнали потенциала си”, коментира бразилският президент. „Процесите в регионална интеграция, в които участваме, ни дават възможност да използваме творчески подходи за производителна интеграция", каза тя. По думите й – отношенията между двете ни страни могат да отидат отвъд търговските взаимоотношения и да използват възможностите в селското стопанство, енергията, технологичното сътрудничество.

Бразилия иска да започне един нов етап в търговските, икономическите и дипломатическите отношения с България и нейния народ. Това каза Фернандо Пиментел, министър на развитието, индустрията и външната търговия на Бразилия по време на бизнес конференцията „Бразилия – България – устойчиво партньорство”

05.10.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад