Назад

Председателят на БТПП участва в семинар на ЕК „Гражданското общество и търговията с поглед на изток”

Директното ДДС облагане и облагането на финансовите сделки не могат да бъдат приети от изпитващите трудностите на кризата български фирми


 
Председателят на БТПП Цветан Симеонов бе единственият представител от България поканен да говори и включен в дневния ред на започналия във Варшава семинар на Европейската комисия на тема Гражданското общество и търговията с поглед на изток. 

Проявата е организирана от Главна дирекция „Търговия” на ЕК и дискутира търговската политика, свързана с практическия ефект върху заинтересованите страни в Централна Европа за постигане на целите на стратегията "Европа 2020".

В семинара са включени редица неправителствени организации, потребителски асоциации, търговски съюзи, бизнес и професионални асоциации. Обсъжда се ролята на гражданското общество за вземане на решения в търговската политика на ЕС.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов представи позицията на българските неправителствени организации на бизнеса по темата „За ползите от политиката на ЕС в областта на търговията”. Той очерта постиженията на България в условията на икономическа и финансова криза и по-специално ниския държавен дълг, ниския бюджетен дефицит и загрижеността заради въздържането от инвестиции. В изказването на г-н Симеонов беше отделено специално внимание на ефективността на европейските служители и успоредното на това намерение да бъдат наложени директно ДДС облагане и облагане на финансовите сделки. Специално последните два данъка не могат да бъдат приети от изпитващите трудностите на кризата български фирми.

Провеждането на семинара във Варшава по време на полското председателство в ЕС е възможност да се увеличи участието на дванайсетте европейски граждански организации в процеса на европейска търговска политика. Ще се търсят и възможности за бъдещо партньорство със страни от Изтока.

04.10.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад