Назад

В БТПП виртуално обучение за мигрантиБългарската търговско-промишлена палата бе домакин на виртуално обучение за мигранти на тема: Предприемачество и как да стартираме бизнес в България, организирано по проект ERIAS (Европейска схема за интегриране на бежанци).

Лекторите проф. д-р Даниела Бобева, преподавател по финанси във Висшето училище по застраховане и финанси /ВУЗФ/ и доц. д-р Радостин Вазов, зам. ректор по европейски проекти и продължаващо обучение на ВУЗФ запознаха участниците в обучението - чужденци от трети страни, които живеят в България, с две основни теми:

  • Обучението по предприемачество – предизвикателства и решения за мигранти.
  • Правна рамка и финансиране на мигрантското предприемачество.

Обучението бе осъществено по линия на ангажиментите на БТПП към проект ERIAS, чиято основна цел е да се създаде благоприятна среда за включване на чужденци от трети страни на пазара на труда в ЕС. Двата начина за постигане на тази цел са: като наети лица или като предприемачи. Според проф. Бобева предприемачите мигранти имат няколко преимущества пред местните хора, започващи свой бизнес, тъй като те могат да наблюдават средата отстрани и да намерят по-лесно успешна бизнес идея и пазарна ниша. Доц. Вазов даде примери за такива успешни начинания като предприемач от Сирия открива кетъринг компания в България, която успешно предлага храни според различните сезони и религиозни празници. Друг пример бе даден със семейство украинци, които откриват работилница за ръчно изработени бонбони в страната.

Участниците в обучението се запознаха с разликите между мениджмънт и предприемачество, с предизвикателствата на грешките при подготовката на бизнес идеята, финансирането й и осъществяването й. Не на последно място бе разисквано как правилно да се направи оценка на разходите и очакваните приходи, както и важността на екипа от различни специалисти, които да се допълват и да могат да доведат идеята до реализация.

Проф. Бобева определи проект ERIAS и подкрепата, оказвана от Търговско-промишлените палати в София, Хасково и Стара Загора, които са партньори по него заедно с организации от Италия, Испания, Франция, Белгия и Гърция, udjf изключително добро послание към мигрантите, заради наличната добронамереност, която обществото има към хората от трети страни, търсещи поприще в България. Тя разясни необходимостта от мигрантско предприемачество поради характеристиките на демографската среда, темповете на растеж на икономиката и цикличното й състояние в страната. Бяха дискутирани източници на финансиране на предприемачи и подходящи източници на полезна информация, както по сектори, така и за конкретни дейности, свързани с правенето на бизнес.

Лекторите дадоха множество практични съвети на участниците по пътя на предприемачеството.

Изпълнението на проект ERIAS в България продължава до края на 2021 г. По линия на програмата му от началото на месец юни започват курсове по български език за чужденци от трети страни, организирани от БТПП.

 

За допълнителна информация: тел.: 02 8117489, БТПП, Дирекция Международно сътрудничество и международни организации.


26.05.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад