Назад

Редовно заседание на националните организации GS1 в Европа

Резултатите и напредъкът по глобалните инициативи - във фокуса на заседанието


На 21 и 22 април се проведе първото за годината редовно заседание на националните организации GS1 в Европа. От страна на GS1 България участие взеха Цветан Симеонов, председател на УС, и Цвета Братанова, изпълнителен директор. Докладвани бяха резултатите и напредъкът по глобални инициативи, между които:

  • Сътрудничеството с платформите за електронна търговия и осигуряване на уникална идентификация на продуктите
  • Услугата Verified by GS1, която дава възможност за проверка на легитимността на използваните баркодове в световен мащаб
  • Старт на обновена версия на Глобалната платформа от регистри, съдържаща идентифициращи данни за продукти и икономически оператори без ограничение от сектора
  • Повишаване качеството на данните, в т.ч. основни данни за продукти и локации и данни, свързани с транзакции
  • Внедряване на стандартите в строитеството, железопътния транспорт, логистиката и други.

Особено внимание беше обърнато на Европейското законодателство и възможностите, които предоставят стандартите за изпълнение на новите правила. В следващите месеци са планирани поредица от семинари с отворен безплатен достъп за представители на индустрията, в които да бъдат информирани за възможностите и ползите за фирмите:

  • Data Excellence User Board (#1 and #2) – 30 април и 2 юли – който ще се фокусира върху обмена на информация и качеството на данните, и какви инструменти предлага организацията за постигането им.
  • Interoperability Forum with Trade Associations – 18 май – Европейски асоциации от различни сектори, между които батерии, електроника и информационни технологии, както и търговски асоциации ще споделят своята визия за Европейския паспорт на продукта.

На заседанието изпълнителният директор на GS1 България представи напредъка по внедряването на услугата EComGrid за синхронизиране на основни данни за продуктите в България, част от международната мрежа за синхронизация на данни GDSN. Финална версия на системата ще бъде пусната в края на месец юни 2021г., с което българските фирми ще получат възможност да споделят качествени, сигурни и проверени данни със свои търговски партньори в страната и в цял свят.

Повече информация за стандартите GS1, приложението в различните сектори, как да се регистрирате за семинарите и как да станете част от глобалната мрежа за синхронизация на данни може да получите чрез запитване на имейл gs1bulgaria@gs1bg.org или на тел. 02/8117 439, 603, 604 и 611.

 


23.04.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад