Назад

До 30 април МСП могат да кандидатстват за финансиране на иновативни проекти в сферата на когнитивната роботика

На 15 април се проведе вторият информационен уебинар относно отворената покана за набиране на проектни предложения в сферата на когнитивната роботика по проект VOJEXT. В уебинара взеха участие над 30 представители на иновативни фирми и научно-изследователски организации от Европа. България беше представена с участници от Института по информационни и комуникационни технологии към БАН, Професионалната асоциация по роботика и автоматизация, фирми, предлагащи решения в сферата на роботиката и изкуствения интелект, като Zekeng, Cosmos Thrace и Siviko.

Уебинарът имаше за цел да запознае потенциални кандидати с основна информация за проекта и отворената покана. Поканата е насочена към иновативни МСП в сферата на когнитивните автономни системи, колаборативната роботика, изкуствения интелект, информационните и комуникационните технологии.

В рамките на поканата ще бъдат финансирани 5 проекта, които предлагат решения на едно от 5 технологични предизвикателства, свързани с внедряване и приложение на разработената в рамките на проекта роботизирана ръка (кобот). Проектите трябва да са насочени към решаване на предизвикателства в областите виртуална реалност, строителство, навигация и други.

Максималното финансиране, което може да спечели един проект, е до 100 000 евро. Освен финансиране, наградените проекти ще получат  експертна подкрепа от международни ментори за реализиране на своите идеи.

Крайният срок за кандидатстване е 30 април (18:00 ч., българско време). Изпълнението на проектите е предвидено да започне през м. юли 2021 г., и ще продължи между 9 и 12 месеца.

Повече информация относно поканата, процедурата за кандидатстване, технологичните предизвикателства и необходимите документи могат да бъдат намерени на този адрес.

Повече за проекта може да се прочете на официалния уебсайт https://vojext.eu/, на уебсайта на БТПП, както и в социалните мрежи (Facebook, Twitter, LinkedIn и YouTube). В изброените информационни източници ще бъдат анонсирани и предстоящите покани по проекта, свързани с каскадно финансиране (разпределяне на средствата от „Хоризонт 2020“ на трети страни под формата на вторично отпусната безвъзмездна финансова помощ).

За допълнителни въпроси: БТПП, Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“, тел.: 02 8117 556/553,  ел. поща: projects2@bcci.bg , projects3@bcci.bg

---------------

Проект VOJEXT (Value Of Joint EXperimentation in digital Technologies for manufacturing and construction) е с продължителност от 42 месеца и се изпълнява в рамките на програма „Хоризонт 2020”. Основната цел на проекта е  да насърчи МСП към по-бързо внедряване на иновативни технологични разработки в производствените процеси. За тази цел, партньорите по проекта ще разработят ново поколение от автономни и когнитивни (познавателни) роботи (т.нар. коботи), които се управляват и наблюдават от кибер-физична система, позволяваща ефективно планиране и контролиране на производствения процес


19.04.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад