Назад

Арбитражният съд при БТПП ще продължи да разглежда дела, насрочени в открити съдебни заседанияВъв връзка с увеличаващия се брой на диагностицирани случай на  COVID - 19 на територията на страната и предложения за въвеждане на съдебна ваканция за съдилищата от системата на държавното правораздаване, с грижа за своите клиенти и за защита на техните интереси, в условията на динамична епидемиологична обстановка, Арбитражният съд при БТПП уведомява заинтересованите, че ще продължи да разглежда делата, насрочени за разглеждане в открити съдебни заседания, включително и чрез видео – конферентни връзки.

Противоепидемичните мерки и правила в БТПП, въведени със Заповеди № № 04/10.03.2020 г., №09/23.06.2020 г. и №16/03.11.2020 г. на Председателя на БТПП, за намаляване на риска от възникване на нови случаи на коронавирусна инфекция, грип и остри респираторни заболявания, работят успешно и в синхрон с тези на Министерството на здравеопазването, като спазване на изискуема дистанция, монтиране на защитни екрани, задължително ползване на маски и дезинфектанти. Изключения не се допускат и всички участници в Арбитражните заседания се съобразяват с тези изисквания.

Ако има лица със специфични здравословни проблеми, които не могат да носят маски, за своя сметка си осигуряват средства за защита (защитни облекла, специални маски и други).

При евентуално усложняване на обстановката, ще се ползват възможностите на изменения и допълнен Правилник на АС , които позволява дистанционно провеждане на арбитражни заседания (чл. 24, ал.5), включително и разпит на свидетели (чл. 30, ал. 4 от ПрАС).

Напомняме на клиентите на АС при БТПП, че могат да извършват отдалечени справки чрез on- line системата на съда и на телефони: 02/81 17 546, 02/81 17 561, 02/81 17 558, 02/81 17 559.

Документи по делата могат да бъдат изпращани чрез пощенски и куриерски услуги, както и на електронния адрес на съда: acourt@bcci.bg

 


06.11.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад