Назад

БТПП координира информационните дейности по проект за внедряване на коботи в индустрията

VOJEXT (Value Of Joint EXperimentation in digital Technologies for manufacturing and construction) е проект с продължителност от 42 месеца, който се изпълнява в рамките на програма „Хоризонт 2020”.

Основната цел на проекта е  да насърчи МСП към по-бързо внедряване на иновативни техонологични разработки в производствените процеси. За тази цел, партньорите по проекта ще разработят ново поколение от автономни и когнитивни (познавателни) роботи (т.нар. коботи), които се управляват и наблюдават от кибер-физична система, позволяваща ефективно планиране и контролиране на производствения процес.

Разработените в рамките на проекта коботи ще гарантират безопасно, сигурно и ефективно управление и оптимизация на производствените процеси и планиране. Приложението им ще доведе до намаляване на генерираните отпадъци, понижение на потреблението на енергия и ресурси, както и ще допринесе за ефективни логистични процеси.

В рамките на проекта ще бъдат проведени търгове, в които иновативни фирми, желаещи да експериментират с внедряването на разработените коботи, ще могат да кандидатстват за финансиране. Ще бъдат обявени три отворени покани за набиране на кандидати, като едната от тях ще бъде насочена към творци и хора на изкуството, участващи по линия на Програма S+T+ARTS (Наука, технологии и изкуства). Връзката на науката и технологиите с изкуствата е от изключително значение за човешкото възприемане на цифровите технологии в производството и стимулирането на нови продукти и услуги.

В качеството й на координатор на комуникационната и информационна стратегия на консорциума, основната задача на БТПП е да информира и ангажира всички заинтересовани страни в различните проектни дейности. За целта БТПП ще използва своята добре развита он-лайн информационна мрежа на национално и международно ниво. В рамките на изпълнението на проекта са планирани множество комуникационни събития и осведомителни кампании, видео филми, клипове, участия в изложби, демонстрации на разработения „кобот“ и неговите приложения.  

Приоритетните дейности, които са в процес на изпълнение от страна на БТПП, включват разработване на уебсайт на проекта и разписване на стратегия за информационно-комуникационните дейности, които са предвидени да се проведат до края на проекта.

Повече информация за проекта можете да намерите на страницата на БТПП, и на сайта на проект VOJEXT, www.vojext.eu, който ще  бъде активен през м. ноември, както и на тел. 02/8117 556/553, Дирекция Европейска интеграция и проекти“ при БТПП. Информация за проекта също така ще бъде редовно разпространявана чрез профилите на проекта в социалните мрежи. Може да последвате проект VOJEXT в Facebook, Twitter, LinkedIn, както и да се абонирате за канала в YouTube.


14.08.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад