Назад

Арбитражният съд при БТПП продължава да функционира при условията на извънредно положениеbcci

Във връзка с ограничаване на разпространението на COVID –19, което налага изолация за предпазване на здравето на клиентите, арбитрите и служителите на АС при БТПП са предприети специфични мерки.

При стриктно спазване на тези мерки Арбитражния съд при БТПП продължава да функционира при условията на извънредно положение.

По заповед на Председателя на Арбитражния съд от 25.03.2020 г., до отмяната на извънредното положение на територията на Република България, е преустановено разглеждането на дела и спират да текат процесуалните срокове по висящите арбитражни дела, но на клиентите на АС е предоставена възможност да извършват отдалечени справки чрез on - line системата на съда и на телефони:  02/81 17 546 / 561 / 558 / 559;

Документи по делата  се препоръчва да бъдат изпращани чрез пощенски и куриерски услуги, както и на електронния адрес на съда: acourt@bcci.bg,

На място в БТПП  се приемат искови молби,  по които се образуват арбитражни дела, при наличие на валидно арбитражно споразумение между страните.

При разпореждане на Председателя на АС при БТПП / Зам. председател на АС, респ. Председател на РО се изпращат съобщения и съдебни книжа по образуваните дела.

След отмяна на извънредното положение в незабавен порядък Председателите на решаващите органи ще предприемат мерки за бързото и срочно разглеждане и решаване на делата.


27.04.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад