Назад

БТПП участва в Дигитална конференция за НАСЪРЧАВАНЕ НА УМЕНИЯТА И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА ПО ВРЕМЕ НА COVID-19Експерти от БТПП взеха участие в Дигитална конференция на тема „Насърчаване на уменията и производителността по време на COVID-19“ организирана от Международната организация на работодателите (МОР). В конференцията взеха участие работодатели и експерти от десетки страни, засегнати от пандемията. 
 
Дигиталната конференцията е част от инициативата на Международната организация на работодателите (МОР) за провеждането на дистанционни срещи на работодателите за обсъждането на идеи, мерки и добри практики, които да се приложат в епидемичната обстановка. За лектори на конференцията бяха поканени генерални мениджъри и директори на международни компании, които споделиха своя опит свързан с дигиталните технологии и въвеждането на нови методи за комуникация. 
 
Посланията които бяха отправени към бизнеса са свързани с необходимостта да се вземат бързи и качествени мерки за запазване здравето на хората и работниците във всички страни засегнати от избухването на пандемията от Covid-19 и едновременно с това да се запази икономиката. Част от тези мерки трябва да са насочени към дигиталните технологии, които стават все по важни за бъдещото на хората и бизнеса и ще запазят своята роля и след преодоляването на пандемията и връщането към нормалния начин на живот на хората. 
 
Заради силно ограничения въздушен и наземен транспорт препоръките на международните експерти са с три основни акцента – дигитализация на всички възможни процеси и нива, създаване на възможности за гъвкавост на работните процеси и изготвяне на планове, които да позволяват оформяне на команден център, който да управлява различните структури в организацията, за да се гарантира непрекъснатост на веригите на доставки и участието на клиентите. 
 
Беше поставен и въпроса за важната роля на дигиталното обучение на учениците и бързото повишаване на дигиталните умения на възрастните чрез разработването на дигитални платформи, както и ключовата роля на меките умения на персонала в дигиталната среда, начина на общуване с клиентите по телефона или интернет.
На международно ниво се забелязва увеличение на онлайн продажбите, чийто дял се очаква да нарасне в следващите години. 
Фирмите трябва да се ориентират все повече към провеждане на дигитални семинари и обучения за предприемачи. 
 
Бяха обобщени и три позитивни момента за бизнеса:
създаването на по-гъвкави структури и дигитализация на процеси, заради ограниченията за работа,
възможност за натрупването на опит в кризисни ситуации и тяхното по-лесно посрещаме и преодоляване,
появяването на нови бизнес модели и отношения.
 
Конференцията беше представена като добър пример за развитието на технологиите и все по-малката зависимост от ползването на самолети и полети, защото светът е свързан дигитално. За в бъдеще предстои по-малко мобилност на хора за участие в подобни конференции и семинари, предстои подобряване и натрупване на нови и гъвкави умения сред работниците.
 

22.04.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад