Назад

В БТПП Пилотно обучение за нова професия „Специалист по онлайн експортни дейности” по проект DiVET

Във връзка с удълженото извънредно положение и въведените ограничителни мерки, първоначално предвидения присъствен уъркшоп за участниците в пилотното обучение за нова професия „Специалист по онлайн експортни дейности” ще се проведе дистанционно. Онлайн дискусията ще се състои на 28 април от 17:30 ч
 
Целта на дискусията е да предостави възможност на обучаващите се да обсъдят с преподавателя казуси, възникнали по време на текущото дистанционно самообучение по модулите за обща икономическа подготовка. Темите, които ще бъдат във фокуса на онлайн дискусията, са бизнес комуникация, основи на маркетинга, експортно законодателство, Инкотермс.
 
Уъркшопът ще започне с кратко въведение към основните акценти от модулите по обща икономическа подготовка. След това ще се премине към същинската дискусия, по време на която участниците ще имат възможност да задават въпроси относно учебното съдържание. Водещ на дискусията ще бъде ас. д-р Емилия Дунева, преподавател в катедра „Управление” на УНСС.
 
Уъркшопът е насочен предимно към участниците в обучението, но заинтересовани лица също могат да се включат на следния линк.в онлайн дискусията. За включване в дискусията използвайте следния адрес :https://global.gotomeeting.com/join/234476885
 
Пилотното обучение по проект DiVET цели да подготви специалисти по онлайн експортни дейности и включва комбинация от присъствено и дистанционно обучение, както и тримесечен стаж в експортно-ориентирани фирми. Квалификационният курс покрива 15 теми, които са разделени на модули по обща икономическа подготовка и специализирани модули. Успешно завършилите обучението ще получат сертификати за придобити умения, съответстващи на ниво 4 от Европейската квалификационна рамка. 
 
Проект DiVET (Joint Qualification for Export Specialists via Internet and Social Media) се изпълнява в рамките на Програма „Еразъм+“, с участието на шест партньорски организации от три страни – България, Гърция и Турция. Основната цел на проекта е да развие уменията на младежи за осъществяване на експортни дейности чрез интернет и социалните медии, което ще доведе до повишаване на заетостта им, както и ще предостави на предприятията обучени професионалисти, които притежават необходимите умения за покриване на своите потребности. Повече информация за проекта може да бъде намерена на официалния му уебсайт или на страницата на БТПП. 
 

23.04.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад