Назад

БТПП е за ефективен диалог в търсене на подходящи мерки във връзка с негативното влияние на КОВИД-19На 10 април БТПП изпрати пакет с деветнадесет мерки на вниманието на парламентарните комисии и изпълнителната власт във връзка с негативното влияние на КОВИД-19, които според Палатата са от изключително значение за подобряване на икономическия климат в сегашната ситуация. Към настоящия момент някои от тях са взети под внимание от правителството. За БТПП приоритетна мярка продължава да бъде гарантираното придвижване на стоки и суровини по трансевропейските коридори, за да не се възпрепятства износа и вноса на всякакъв вид стоки между държавите. Спазването на тази мярка ще даде възможност на местните компании да работят и да изпълняват поръчки, което от своя страна ще доведе до запазване на служители или наемане на нови.

В последните дни в Палатата пристигнаха позиции от регионални структури, браншови организации, членове на БТПП и други организации, които са основание БТПП днес да изпрати допълнителни предложения до изпълнителната власт – виж ТУК.

Палатата приветства мерките, които социалните партньори представиха по време на онлайн заседанието на НСТС на 13.04.2020 г. във връзка с подкрепа на стопанските субекти и негативното влияние от КОВИД-19. Действително голяма част от тях, изразени от различните организации, се препокриват, сходни са по своя характер и отразяват идентични проблеми, пред които са изправени бизнесът, работниците и служителите.

БТПП счита, че е необходимо да се предприемат още комплексни мерки, които да обхванат още по-широк кръг от компании и хора. Трябва да мислим и за бъдещите мерки, с които да започне възстановяването на икономиката до нивата от преди кризата. Определяме като важен елемент от тази дейност сформирането на икономически щаб, който да разработи стратегия за бързо възстановяване на икономиката. Към силно засегнатите сектори, като например туризма и свързаните с него подсектори, трябва да бъде насочен сериозен финансов ресурс, който да подпомогне рестартирането му.

БТПП остава на разположение със своите експерти и е готова да подпомогне администрацията в реализирането на мерки, които да благоприятстват бизнеса и гражданите. Участието на Палатата в множество дигитални конференции, организирани от международни организации, показа, че в много страни социалните партньори работят ефективно, в диалог с държавата, по оформянето на консенсусни мерки. В тази насока считаме, че у нас диалогът следва да бъде по-ефективен.

 


16.04.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад