Назад

БТПП започва работа по нов проект по програма Хоризонт 2020

В сферата на роботиката


Проект VOJEXT (Value Of Joint EXperimentation in digital Technologies for manufacturing and construction) е одобрен за финансиране по тема "Дигитализация и трансформация на европейската индустрия и услуги: дигитални иновационни хъбове и платформи" на програмата Хоризонт 2020. Водеща организация по проекта е Политехническият университет на Мадрид (UPM), в партньорство с още 20 организации от Испания, България, Германия, Полша, Италия, Франция, Холандия, Унгария и Турция.  

Основна цел на проекта е да осигури благоприятна бизнес и технологична среда за МСП чрез внедряване на когнитивни (познавателни) технологии. Когнитивните технологии имат за цел  да заменят голяма част от дейностите, извършвани от хора, с компютърни системи и да намалят човешката намеса. Идеята е да се съкратят времето и разходите за работа и да се оптимизира максимално процесът.

Технологичните партньори по проекта ще разработят колаборативните роботи или т.нар. коботи, които ще бъдат тествани от МСП в страните-участници в проекта  и от ДИХ (дигитални иновационни хъбове) в Германия, Полша и Франция. Коботите представляват роботизирани рамене, които наподобяват устройството и движенията на човешката ръка и целта им е да бъдат внедрени в производството, за да извършват фини, повтарящи се или понякога опасни манипулации вместо работниците. 

Продължителността на изпълнение по проекта е 42 месеца, като БТПП ще изпълнява дейности, свързани с тестване на разработените дигитални решения, разпространение на информацията сред заинтересованите среди и МСП. Тъй като Българската търговско-промишлена палата има добре разработени информационни канали и опит в организационната логистика, ще координира дейностите на всички 20 организации  от консорциума при организирането на международни и национални комуникационни кампании и събития за представяне на иновационните технологични решения.

Палатата работи в  мрежа с регионалните си структури, покриващи територията на цялата страна, което й предоставя възможността за бързо разпространение на информацията на местно ниво.

За повече информация посещавайте сайта на БТПП: www.bcci.bg

  


18.03.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад