Назад

Четиринадесети курс за обучение на млади юристи по въпросите на арбитражаВ Българската търговско-промишлена палата започна за четиринадесета поредна година курс за обучение на млади юристи по въпросите на арбитража, който ще продължи до 27 май.

Обучението цели популяризиране и утвърждаване на арбитражното производство като метод за разрешаване на спорове, който се  налага със своите предимства в динамичната сфера на търговските отношения както у нас така и по света.

В курса се обръща внимание и на алтернативните методи за разрешаване на правни спорове, каквито са медиацията, помирителното производство и посредничеството.

Аудиторията е от средите на адвокатурата, юрисконсулти и студенти от юридическите факултети в страната.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов откри курса, като в приветствието си към участниците изтъкна, че арбитражният способ за разрешаване на спорове непрекъснато се усъвършенства.

 

В работата си АС при БТПП предлага висок професионализъм, бързина и компетентност, като по този начин се е утвърдил като една от най-добрите арбитражни институции не само сред страните от Европа, а и в глобален план.

Особено предимство е въведената оn- line система за достъп до делата, която дава възможност на страните в процеса да следят развитието на процесуалните действия, както и да са своевременно уведомени за постъпилите книжа.

Симеонов отбеляза, че за младите юристи е от особено значение да се учат от знанията, оставени им от юристи от ранга на Живко Сталев и  Витали Таджер, като същевременно се запознават с практиката на арбитража, за да могат, чрез задълбочаване и разширяване на познанията си, да допринасят в бъдеще за използването на арбитражното производство при разрешаване на възникващи търговски спорове. Подчертано бе, че всяка една спогодба е по-добра от съдебен спор, който може да продължи ненужно дълго.

Обучението ще послужи на курсистите в кариерата им, във връзка с което председателят на Палатата посочи нуждата от отговорност, професионализъм и етично поведение на арбитрите и страните, в процеса на разглеждане и решаване на арбитражните дела.

Сред лекторите на курса са председателят на АС при БТПП Благовест Пунев, зам.-председателите Ружа Иванова, Александър Кацарски и проф. Ангел Калайджиев, почетният председател проф. Силви Чернев и доц. Венцислава Желязкова, които са юристи с дългогодишен опит в арбитражното производство и авторитетни университетски преподаватели в юридическите факултети в страната.

ВИДЕО


05.03.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад