Назад

България-Кипър: Свързани икономики и общи предизвикателства

За втори път Българската търговско-промишлена палата посреща настоящия президент на Република Кипър при изключително голям интерес от страна на бизнеса от България и Кипър. Това каза председателят на БТПП Цветан Симеонов при откриването на бизнес форума „България – Кипър – Свързани икономики и общи предизвикателства“. Събитието започна с участието на президента на България Румен Радев и президента на Кипър Никос Анастасиадес.

Симеонов подчерта, че от предишното посещение и съпътстващ бизнес форум (през 2016 г.) стокообменът между двете страни е нараснал с близо 80%, като за първите 10 месеца на 2019 г. той е 195.8 млн. евро. За този период се наблюдава и нарастване с 25% на кипърските туристи в България.

Председателят на БТПП заяви, че в ежедневната си работа Палатата подпомага българските и кипърски фирми, като в търговския регистър на палатата са регистрирани общо 220 дружества с кипърско участие и 148 търговски представителства.

Показателни за потенциала на съвместното икономическо сътрудничество са и местата на България и Кипър в няколко международни класации. Страните заемат близки позиции и това още повече насърчава сближаването на двете икономики. Кипър води по ниски данъци, опазване на околната среда, сигурност на имуществото, електронно правителство, както и по глобалния иновационен индекс. България е на по-предни позиции по индекса за икономическа свобода, привлекателност на рисковия капитал, равенство на половете, глобализация, световна дигитална конкурентоспособност и др.

В изказването си, по време на откриването на Българо-кипърския бизнес форум, президентът на Република България Румен Радев изрази общата цел на двете страни да задълбочат сътрудничеството в енергетиката, туризма и икономиката, която на фона на големия интерес сред бизнеса, присъстващ на форума, изглежда все по-постижима.

Той подчерта, че Кипър е наш важен икономически и търговски партньор и двустранният стокообмен има устойчив ръст. „Кипър заема 34-то място във вноса на България и това е далеч от потенциала на двете страни. Форумът е важна стъпка в това да задълбочим сътрудничество, да повишим стокообмена и да гледаме към съвместното развитие на нови технологии”, каза още президентът.

„Събитието може да даде нови перспективи и параметри в това направление. България предлага редица възможности в услугите, строителството, недвижимите имоти, селското стопанство, обработващата промишленост. В страната бурно се развиват и ФинТек индустриите. България вече е водеща в региона на Източна Европа по брой компании и по същността на проектите, които се развиват. България изгражда устойчива стартъп екосистема и това се признава навсякъде”, посочи Радев.

Президентът на България отдели и специално внимание на туристическия сектор, в който Кипър има важни постижения, а българският бизнес може да се стреми към по-устройство присъствие в Кипър. 

Президентът на Република Кипър Никос Анастасиадес също се обърна към участниците във форума – повече от 100 представители на бизнеса от двете страни, като каза, че двете бизнес общности се стремят към сътрудничество от взаимен интерес. Силните приятелски връзки, общите принципи и ценности са отлична основа за тези отношения. Кипърски компании са направили над 2 млрд. евро инвестиции в България, а търговията е един от традиционните стълбове в отношенията на двете страни, подчерта Анастасиадес.

България и Кипър са подписали над тридесет двустранни споразумения в различни области, които допринасят за създаването на една динамична рамка за сътрудничество.

В присъствието на двамата президенти бяха подписани две споразумения за сътрудничество между БТПП и Кипърската ТПП, с фокус върху подпомагането на двустранния бизнес и в областта на разрешаването на търговски спорове. Българо-кипърската бизнес асоциация и Кипърско -българската бизнес асоциация също подписаха меморандум за разбирателство.

Зам.председателят на Кипърската ТПП Отонас Теодулу изказа готовността на организацията да продължи да оказва необходимото съдействие на бизнеса от двете страни.

Презентации на икономическата и инвестиционната среда в България и на бизнес климата и икономическите тенденции в Кипър направиха съответно зам.-изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Маджиде Ахмедова и председателят на Кипърско-българската бизнес асоциация и член на борда на Бейкър Тили Андреас Питакас.

Форумът продължава с изключително активни двустранни бизнес срещи в областите търговия с храни за животни, складови дейности, управление на недвижимо имущество, инвестиции в недвижимо имущество, консултантски услуги – правни, счетоводни, данъчни услуги, инвестиции в авиационния сектор, производство и търговия с електроуреди, пристанищно и инфраструктурно строителство и др.


26.02.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад