Назад

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Мерки за ограничаване на злоупотребите при получаване на краткосрочни парични обезщетения за временна неработоспособност по КСО


На заседание на НСТС, провело се на 25.02.2020 г., Палатата беше представлявана от Цветан Симеонов – Председател на УС на БТПП. Тристранният съвет разгледа пакет от обобщени мерки за ограничаване на злоупотребите с болничните листове съгласно предложения за изменения на Кодекса за социално осигуряване.

В рамките на дискусията Председателят на БТПП изрази съжаление, че част от социалните партньори, в случая синдикатите, вместо да покажат, че са категорично против неспазването на правилата и нарушаването на законодателството, подкрепят мерки, с които се запазва статуквото и тези злоупотреби не се ограничават.

Палатата направи за пореден път изрично искане да се предостави списък с всички контролни органи относно болничните листове и техните функции, с цел да се проследят и евентуално преразгледат отговорностите на ресорните институции. Обърнато беше внимание, че се прави пореден опит държавата да абдикира от своите функции по отношение на контрола над болничните и да ги прехвърли като отговорност на работодателите. Беше напомнено и че всички граждани като данъкоплатци плащат на тези некоректно издадени болнични листове, а не само работодателите, и че мерките са нужни заради всички болнични, а не само за краткосрочните.

БТПП настоя държавата да се справи с техническия проблем и да свърже системите в областта на здравеопазването като създаде възможност работодателят в реално време да получава, а не да се налага да търси информация за отсъствието на свой служител.

Друг ключов момент, който трябва да намери място в мерките, е нормативно да се заложат сериозни последици и наказания за нарушителите, с цел превантивност и поемане на отговорност от виновните лица, нещо което към настоящия момент не е предложено в пакета.

Обърнато беше внимание, че постигането на споразумение между социалните партньори зависи именно от сериозността и изпълнението на ангажиментите, поети от държавата по отношение на осигурителните права и заплащането на първите три дни болнични, като за пореден път беше подчертано, че тази временна мярка е започнала да се изпълнява като безсрочна.

Палатата очаква да се създадат работещи мерки, които да ограничават  злоупотребите и източването на бюджета на НОИ.

Може да се запознаете със становището на АОБР по отношение на предложените мерки   ТУК.


26.02.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад