Назад

Засилване на партньорството между БТПП и Търг.БГ ООДСхемата за предоставяне на ИКТ ваучери за МСП бе тема на обсъждане по време на среща, състояла се между Председателя на БТПП и Георги Палпурин от Търг.БГ ООД. Грантовата помощ представлява една от мерките, разработени по проект SKILLS+ в рамките на план за действие, насочен към подпомагане на дигитализацията на МСП в България. Една от основните задачи, които Палатата си поставя, е да подпомогне процеса на дигитализация на МСП, което да мултиплицира ефективността им при сравнително ниски разходи спрямо използването на традиционните комуникационни канали. Рекламен клип  представя мерките, разработени от БТПП в сътрудничество с ИАНМСП.

Целта на схемата за безвъзмездна помощ е да насърчи използването на нови, базирани на ИКТ бизнес модели и да активизира цифровизацията на МСП, което от своя страна да допринесе за развитието на бизнеса им. Очаква се минимум 450 предприятия да получат различни типове ИКТ ваучери:

  • Ваучери – тип 1 на стойност 5000 лв. без ДДС за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и мобилни приложения.
  • Ваучери – тип 2 на стойност 20 000 лв. без ДДС за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, VR заснемане, оптимизиране на процеси и осигуряване на кибер и информационна сигурност.

По време на срещата бяха обсъдени и услугите, базирани на VR технологии, отразяващи дейността на фирмата и качване в Интернет пространството, вкл. добавена реалност, както и внедряване на VR технологии в производствения сектор.

Подробности относно процеса на кандидатстване на фирми, както и проектната документация за подготовка с цел получаване на ИКТ ваучери ще бъдат качени допълнително на сайта на БТПП след одобряването им.


25.02.2020 г.
Назад